Fakta om embedsmænds deltagelse i møder i regi af Folketinget

Ansatte på Forsvarsministeriets område kan selvfølgelig deltage i alle de konferencer, som de måtte ønske, også hvis konferencerne sker i regi af Folketinget. Blot deltagelsen sker som privatpersoner. Hvis de ansatte derimod deltager som officielle repræsentanter for en myndighed, gælder der nogle særlige rammer for deltagelsen.

Ligesom tidligere regeringer er det den nuværende regerings principielle holdning, at ansatte som udgangspunkt ikke bør deltage i møder i regi af Folketinget, uden at ministeren samtidig deltager. Baggrunden for denne holdning er nærmere beskrevet i en besvarelse til Folketinget, som den daværende statsminister afgav i 2018.

Kort fortalt handler det om, at der ikke må kunne rejses tvivl om, at statsansattes deltagelse i sådanne arrangementer altid sker på ministerens retlige og politiske ansvar. Hvis ministeren ikke er til stede, er der risiko for en sløring af ansvarsforholdet mellem ministre og ansatte eller at ansatte sættes i situationer, hvor de reelt kommer til at varetage politikerroller.

Ansatte vil derimod, hvis det er relevant, kunne deltage sammen med ministeren og i den forbindelse bidrage med faglige indlæg og besvarelse af faktuelle spørgsmål. Når deltagelse sker under sådanne omstændigheder, kan der nemlig ikke rejses tvivl om, at deltagelsen sker på ministerens retlige og politiske ansvar.

I særlige tilfælde kan der dispenseres fra udgangspunktet, og det har Forsvarsministeriet da også gjort i en række tilfælde, hvor det konkret er blevet vurderet, at ansattes deltagelse ikke risikerede at skabe tvivl om ansvarsforholdet, f.eks. fordi der var tale om et indlæg, der ikke var knyttet til en politisk debat.