Danmark støttede i 2020 indkøb af COVID-19-relateret udstyr, der gjorde det muligt for Kenya Navy at opretholde det operative beredskab, der er afgørende for indsatsen mod terrorgruppen Al-Shabaab.

Danmark støttede i 2020 indkøb af COVID-19-relateret udstyr, der gjorde det muligt for Kenya Navy at opretholde det operative beredskab, der er afgørende for indsatsen mod terrorgruppen Al-Shabaab. Foto: Kenya Navy.

COVID-19-pandemien har i stort set hele 2020 kastet en skygge over verden og dermed også over mange af Freds- og Stabiliseringsfondens indsatser i lande og regioner, der er berørt af konflikt og skrøbelighed, hvilket har stillet nye krav til omstillingsparathed og innovativ tænkning.

 

Udfordringerne til trods er det imidlertid flere steder lykkedes at opnå konkrete, positive resultater i udmøntning af Freds- og Stabiliseringsfondens årlige godt 500 mio. kr. Blandt lyspunkter i COVID-19-pandemiens skygge kan bl.a. nævnes:

 

  • Gennem samarbejde med den kenyanske flåde støttede Fonden i 2020 indkøb af COVID-19-relateret udstyr, der bl.a. hjalp flåden til at opretholde det operative beredskab, der er afgørende for indsatsen mod terrorgruppen al-Shabaab.

 

  • Gennem Syria Recovery Trust Fund støttede Fonden to projekter i det nordøstlige Syrien med fokus på at styrke sundhedssektorens kapacitet til at håndtere COVID-19

 

  • Gennem FN ydede Fonden også særlig støtte til etablering af ni klinikker i Irak til behandling af COVID-19.

 

Læs mere om disse samt Fondens mange programmer og indsatser og de resultater, 2020 bragte med sig i årsrapporten, der kan tilgås her.

 

Om Freds- og Stabiliseringsfonden:

Freds- og Stabiliseringsfonden udmønter sine godt 500 mio. kr. årligt primært gennem flerårige, regionale programmer. Fonden støtter også en lang række af forskelligartede indsatser verden over gennem typisk mindre bevillinger.


Rammen for de indsatser er Freds- og Stabiliseringsfonden, der finansieres af Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet, men implementeres af en række forskellige myndigheder, herunder Justitsministeriet, og i samarbejde med internationale partnere. Fondens brede spektrum af indsatser understøtter regeringens udenrigs-, forsvars- og sikkerheds- og udviklingspolitiske prioriteter, særligt i Syrien og Irak, Afghanistan, Ukraine og Sahel-regionen og Afrikas Horn.