Brandsikkerhed på landets plejeboliger handler om, at de ældre skal føle sig trygge ved den bolig, der stilles til rådighed for dem. For at styrke brandsikkerheden vil regeringen nu iværksætte en målrettet indsats, hvor en række faglige eksperter inddrages.

Regeringen ønsker, at der sættes fokus på enkle, målrettede og implementerbare forslag, som ikke forudsætter lovændringer, men som stammer fra gode erfaringer rundt omkring i landet. Regeringen lægger vægt på, at eksperterne tænker på tværs af relevante forhold.

Forsvarsminister Trine Bramsen siger:

”Hver eneste liv tæller. Derfor skal vi altid gøre mere for at bekæmpe brande. Det gælder ikke mindst blandt vores ældre, hvor brand hvert år har fatale konsekvenser. Med det nye tiltag styrker vi fokus på tryghed og sikkerhed på plejehjem og i plejeboliger.”

Indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek siger:

”Der er allerede gennemført tiltag, der styrker brandsikkerheden på landets plejeboliger, ligesom vi har præciseret byggelovgivningen. Med denne indsats ønsker vi at få gode, lokale erfaringer frem i lyset, så man på tværs af kommunerne og beredskaberne kan lade sig inspirere af de enkle tiltag, der kan gøre en stor forskel for en øget brandsikkerhed.”

Social- og ældreminister Astrid Krag siger:

”Ældre skal som alle andre borgere kunne føle sig trygge i deres hjem. Der er i mange tilfælde tale om fysisk svækkede borgere, som vi alle har et fælles ansvar for at beskytte. Jeg er glad for, at der nu bliver sat fokus på sikkerheden og forebyggelsen af brand på plejehjemmene.”

Fakta
Regeringen anmoder Beredskabsstyrelsen om at facilitere, at en bredt funderet ekspertgruppe udarbejder forslag til, hvordan brandsikkerheden kan styrkes på landet plejeboliger.

Ekspertgruppen skal dække over samspillet mellem den eksisterende byggelovgivning og beredskabslovgivning.

Forslagene skal supplere de tiltag, som er udsprunget af Folketingets beslutning V75 vedr. udvidet brandsyn, hvor Forsvarsministeriet har anmodet eksperterne om at levere konkrete implementeringsaktiviteter på fire tiltag, der skal understøtte, at de kommunale redningsberedskaber udnytter de muligheder, der ligger i bekendtgørelsen om brandsyn.