Seks repræsentanter fra frivilligenhederne Midt, Nord og Syd ved Nordjyllands Beredskab modtager Frivilligprisen på vegne af de tre frivillige enheder.

Seks repræsentanter fra frivilligenhederne Midt, Nord og Syd ved Nordjyllands Beredskab modtager Frivilligprisen på vegne af de tre frivillige enheder. Foto: Forsvarsministeriet.

Igennem det seneste år har frivillige ildsjæle i redningsberedskabet og Hjemmeværnet ydet en uvurderlig indsats i løsningen af de mange nye og omfattende opgaver, som coronakrisen har ført med sig.

Særligt to enheder har ydet en ekstra stor og beundringsværdig indsats. Deres indsats bliver hædret i dag med uddelingen af årets Frivilligpris.

Det sker, når forsvarsminister Trine Bramsen uddeler Frivilligprisen 2020 til kaptajn Torben Hermann ved Hærhjemmeværnsdistrikt Københavns Vestegn. Fra redningsberedskabet modtager Frivilligenhederne Midt, Nord og Syd ved Nordjyllands Beredskab årets Frivilligpris 2020.

Torben etablerede COVID-19 Call Center og bevogtningsstyrke
Kaptajn Torben Hermann ved Hærhjemmeværnsdistrikt Københavns Vestegn modtager Frivilligprisen 2020 for hans ekstraordinære indsats med opbygningen og administrationen af det myndighedsfælles COVID-19 Call Center og den senere karantænefacilitet i Jonstruplejren i Ballerup. Ligeledes gik Torben forrest med etableringen af Hjemmeværnets bevogtningsstyrke, der blev indsat under nedlukningen til støtte for DSB for at imødekomme udfordringer med graffiti og hærværk mod togene.

 

Torben Hermann har igennem flere år været den bærende kraft bag opbygningen af den frivillige stab ved Hærhjemmeværnsdistrikt Københavns Vestegn. Som stabschef har Torben med et stort personligt engement sikret en særdeles høj grad af kvalitet i det arbejde den Frivillige stab har og kan levere.

 

Forsvarsminister Trine Bramsen siger:

”Coronakrisen har i den grad understreget vigtigheden af Hjemmeværnet for det danske samfund. De frivillige har tilsidesat sig selv for at yde en vigtig indsats for os andre. Det gælder ikke mindst Torben Hermann, som med en professionel, utrættelig og dybt engageret tilgang til opgaverne i den grad er et forbillede og en inspiration – ikke bare for Hjemmeværnets frivillige, men for os alle. Han fortjener den største anerkendelse og respekt, og jeg er glad for at overrække ham prisen i år.” 

 

Redningsberedskabets frivillige bag opbygningen af Nordjyllands testkapaciteter

Frivilligenhederne Midt, Nord og Syd ved Nordjyllands Beredskab modtager Frivilligprisen 2020 for deres indsats med at opbygge og drive testkapaciteterne i hele Region Nordjylland. 

Takket være de frivilliges indsats blev der i april sidste år i løbet af tre dage opbygget et komplet modtage- og testcenter på ca. 400 kvm. for Aalborg Universitetshospital. Resten af året var de frivillige med til at drive testcentret. Det var ligeledes de frivillige enheder, som stod for opbygningen af testkapaciteterne i Hjørring.

Igennem hele det sidste år har corona-indsatsen i Nordjyllands Beredskab været varetaget af de frivillige. Det har i perioder betydet arbejde i døgndrift, korte varsler og varierende opgaver – og alligevel er alle blevet løst med stor professionalisme, omstillingsparathed og dedikation.

De tre enheder består tilsammen af 200 frivillige. Seks repræsentanter modtager Frivilligprisen på vegne af de tre frivillige enheder.

 

Forsvarsminister Trine Bramsen siger:

”Der er ingen tvivl om, at vores omfattende testkapaciteter er en af årsagerne til, at Danmark er kommet så stærkt igennem det seneste år. Det kan vi blandt andet takke de frivillige enheder i Nordjyllands Beredskab for. De har i den grad stillet sig forrest i frontlinjen i indsatsen mod COVID-19. De mange dygtige, dedikerede frivillige mænd og kvinder fortjener kæmpe respekt for deres indsats – de har gjort en forskel og understreger i den grad værdien af redningsberedskabet.”

 

Om Frivilligprisen

Frivilligprisen tildeles frivillige eller frivillige enheder i Redningsberedskabet henholdsvis Hjemmeværnet. Formålet med prisen er at påskønne det store arbejde og den indsats, som udføres af de frivillige. Det er endvidere formålet med priserne, at de kan medvirke til at støtte op om anvendelsen af frivillige og generelt skabe øget opmærksomhed om frivilligområdet.

Frivillige i Hjemmeværnet og Redningsberedskabet, myndigheder i beredskabet, Politiet, Forsvaret og Hjemmeværnet kan indstille individuelle frivillige eller frivilligenheder til Årets Frivilligpriser. Frivilligkontaktudvalget vurderer indstillingerne og fungerer som priskomité for årets frivilligpriser. Priserne uddeles hvert år af forsvarsministeren.