Antallet af henvendelser fra tidligere tolke og andre lokaltansatte på Forsvarets område er ikke steget betydeligt som følge af NATO’s hjemtagning af militære bidrag. Alligevel er det besluttet at øget antallet af sagsbehandlere i den tværministerielle tolke task force, så det sikres, at alle ansøgninger, der måtte komme, kan behandles meget hurtigt.

Alle tolke og andre lokaltansatte, der har været ansat af Forsvaret i Afghanistan, er omfattet af den såkaldte tolkeaftale.

Alle ansøgninger behandles under hensyntagen til den ændrede sikkerhedssituationen i Afghanistan, ligesom tidligere afviste ansøgere til hver en tid kan anmode om genoptagelse af deres sager.