Fælles udtalelse fra de tre forsvarsministre:

 

En alvorlig sikkerhedskrise i Norden vil påvirke os alle. Vi skal være forberedte til at handle i fællesskab i både fred, krise og konflikter. Koordineringen af vores nationale operationelle planlægning vil forbedre vores evne til at handle , hvis det bliver nødvendigt.

 

Alle de nordiske lande og deres omgivelser er strategisk forbundne. Og har stor betydning for den transatlantiske sikkerhed.

 

Vores geografiske fællesskab giver et  behov for at styrke det nordiske forsvarssamarbejde. Den trilaterale hensigtserklæring (SOI), som vi har underskrevet i dag, fokuserer på geografiske områder af fælles interesse, såsom den sydlige dele af Skandinavien, herunder Kattegat, Skagerrak og Nordsøen.

 

SOI-erklæringen vil bidrage til at forbedre det operative samarbejde mellem vores væbnede styrker og muliggøre en fælles militær aktion, hvis det besluttes. Dette kan omfatte beskyttelse af søområder for kommunikation og luft- og havovervågning, som er vigtige for forsyningssikkerheden i vores region.

 

SOI-erklæringen er også i tråd med NORDEFCO's vision for 2025. Det vigtigste mål med visionen er at forbedre de nordiske landes forsvarskapacitet og samarbejde i fred, krise og konflikt.

 

Vi tror på styrken i det nordiske forsvarssamarbejde. Vi skal fortsat stå sammen og skabe fred og stabilitet i vores region. Denne trilaterale hensigtserklæring vil være et vigtigt redskab til at opfylde vores ambitioner om at styrke vores fælles sikkerhed.