Forsvarets patruljefartøjer varetager i dag patruljering, farvandsovervågning og medvirker til redningsopgaver. Samtidig løser et antal ældre miljøskibe opgaven med oprydning i forbindelse med havmiljøulykker.

 

Til at løse de stadig mere komplekse opgaver som Danmark står overfor, er der brug for skibe, som med større fleksibilitet kan løse flere typer af opgaver og ikke mindst sikre dansk suverænitetshævdelse på havet. Derfor ønsker regeringen bakket op af forsvarsforligskredsen, at anskaffe en ny type patruljeskibe, som udover de militære opgaver også kan løse havmiljøopgaver.

 

Forsvarsministeriet indleder nu et forprojekt der skal sikre et stærkt design af den nye skibstype. Processen vil indebære en omfattende inddragelse af danske virksomheders viden og kompetencer indenfor udvikling af skibe og anvendelse af teknologi. Forprojektet skal samtidig sikre, at den nyeste viden om klimaløsninger indtænkes i anskaffelsen af skibene.

 

Design af de nye skibe skal danne baggrund for beslutning om den videre anskaffelse og produktion i forbindelse det kommende forsvarsforlig.

 

Forprojektet afholdes inden for Forsvarsministeriets samlede ramme.

 

Forsvarsminister Trine Bramsen siger:

 

”Danmark er omgivet af hav, hvilket stiller store krav til vores tilstedeværelse på vandet hvad angår den militære opgaveløsning, redningsopgaver og indsatser ved havmiljøulykker. Med den nye type af skibe vil vores evne til at løse opgaver blive markant styrket.


Udviklingen af en ny skibstype er væsentlig for Danmarks sikkerhedsinteresser, men vil også styrke vores erhvervsliv og give et stort eksportpotentiale for danske virksomheder, da viden og teknologier vil blive kombineret på en helt ny måde.”

 

Lars Christian Lilleholt, Venstre, siger:

 

”I Venstre glæder vi os over aftalen, der både sikrer Forsvaret nye, kapable skibe og samtidig understøtter det Blå Danmark og den danske forsvarsindustri. Nu har vi politisk lagt kølen til, at Forsvaret kan indgå aftale med en dansk totalleverandør om et forprojekt, der kan sikre at den nye skibsklasse designes og bygges efter Forsvarets behov, og som efterfølgende kan eksporteres til resten af verden til gavn for dansk erhvervsliv og danske arbejdspladser.”

 

Søren Espersen, Dansk Folkeparti, siger:

 

”Det er indlysende fornuftigt, at Søværnets nye patruljeskibe - udover at kunne varetage nødvendige militære opgaver - også kan udføre miljøopgaver. Tak til ministeren og forligskredsen for godt samarbejde.”


Martin Lidegaard, De Radikale, siger:

 

”Jeg glæder mig især over, at vi nu benytter forprojektet til at afsøge, om vi kan få mere klimavenlige skibe i Forsvaret. Kunne det for eksempel lykkes at igangsætte en dansk produktion af hybrid patruljebåde, der kunne sejle på både el og andre bæredygtige brændstoffer, tror jeg også, vi ville have åbnet op for en fremtidig dansk eksportsucces.”   

 

Niels Flemming Hansen, Det Konservative Folkeparti, siger:

 

”Vi glæder os i Det Konservative Folkeparti over, at man snart kan sætte flerformålsskibe i søen. Særligt vigtigt har det været at sikre flest mulige danske arbejdspladser til bygningen af disse skibe. Vi har i Danmark de rette kompetencer med kloge hoveder og kloge hænder til at bygge skibe af denne type – stort set det hele kan foregå på dansk jord, dog med undtagelse af det skarpe skyts. Ikke alene er det skibe, som kan indsættes i skarpe opgaver i militært regi, det er også skibe som kan bistå civile opgaver, såsom olieforureningsbekæmpelse, bugsering, brandbekæmpelse. Jeg er sikker på, at fremtiden vil byde på endnu flere af disse samtænkte løsninger, hvor de militære og civile snitflader er. Det er en fornøjelse, at vi nu tager et stort skridt ind i fremtiden.”

 

Jan Johansen, Socialdemokratiet, siger:

”Vi er rigtig glade for det samarbejde, der nu iværksættes med erhvervslivet og forsvaret, om at udvikle Patruljeskibe til Søværnet. Vi er et land med lange søfarts traditioner, vi er en af verdens største skibsnationer, både med at sejle og bygge skibe i Danmark. Vi har i Danmark, for få år tilbage, bygget nogle af verdens bedste og største skibe og den ekspertise har vi stadig tilbage i mange virksomheder. Så det samarbejde kan give forsvaret nogle fantastiske nye patruljeskibe og en masse nye arbejdspladser med udvikling, bygning og vedligeholdelse af skibene og det vil give erhvervslivet et ståsted for nye eksportmuligheder ude i verden og dermed mange nye arbejdspladser.”