Derfor har regeringen nedsat en Analysegruppe, der skal udarbejde en faglig analyse af den udenrigs- og sikkerhedspolitiske situation samt identificere de udfordringer og konsekvenser, den kan medføre for hele Kongeriget og Forsvaret. Analysen skal indgå i forberedelsen af det næste forsvarsforlig.

 

Arbejdet ledes af ambassadør Michael Zilmer-Johns og er nu sat i gang.

 

Udenrigsminister Jeppe Kofod udtaler:

 

”Regeringen vil opruste på analyse- og hjernekraften i udenrigs- og sikkerhedspolitikken. Danmark er en kerneallieret i NATO. Vi leverer et flot og aktivt engagement i verdens brændpunkter. Det høje niveau vil vi fastholde og vi vil bruge kræfterne dér, hvor de gør den største forskel. Analysen skal forberede os på de kommende udfordringer, som et nyt forsvarsforlig skal tage hånd om og ligge i forlængelse af regeringens nye udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi, der kommer senere i år.”     

 

Forsvarsminister Trine Bramsen udtaler:

 

”Trusselsniveauet ændrer sig i disse år. Desværre ikke til det bedre. Truslerne bliver flere og mere komplekse. Derfor skal vi være på forkant med udviklingen og investere mere i vores sikkerhed. Vi skal investere klogt og i de kapaciteter vi reelt skal bruge - og derfor er det afgørende, at vi har et solidt grundlag. Her er analysearbejdet afgørende.”     

 

Analysegruppen består af repræsentanter fra Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet, Finansministeriet og Justitsministeriet samt Forsvaret. Grønlands regering, Naalakkersuisut, og Færøernes Landsstyre deltager på lige fod i analysegruppens arbejde vedr. Arktis og Nordatlanten. Statsministeriet deltager som observatør.

 

Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet yder sekretariatsbistand til analysegruppen, som vil trække på dansk, grønlandsk, færøsk og international ekspertise bl.a. via en følgegruppe bestående af videnspersoner med særlig indsigt i området fra blandt andet relevante interesseorganisationer, erhvervslivet og forskningsmiljøet. 

 

Analysen ventes afsluttet senest primo 2022 med henblik på at kunne indgå i forberedelsen af det næste forsvarsforlig. I forbindelse med afrapporteringen vil analysen blive gjort offentlig tilgængelig.

Yderligere baggrund:

Dansk Institut for Internationale Studier og Center for Militære Studier vil bidrage med eksterne indspil til analysegruppens arbejde i form af baggrundsdokumenter, som også vil blive offentliggjort. Leder ved Center for Militære Studier Henrik Breitenbauch bistår derudover sekretariatet med faglig sparring.

 

Læs Trine Bramsen og Jeppe Kofods kronik "USA er tilbage, men vi skal selv sørge for en større del af vores egen tryghed" - Kronik - Debat (bragt på jyllands-posten.dk)