Forsvarsministeriets myndigheder er af Danske Regioner anmodet om at udvide støtten til landets test- og vaccinationscentre yderligere for at bistå med afviklingen af tredje stik samt afhjælpe presset på test-centrene hen over jul og nytår.

 

I alt indsættes yderligere ca. 400 medarbejdere i tillæg til de omkring 250 personer, der blev indsat i sidste uge. Derudover støttes Styrelsen for Patientsikkerheds smitteopsporing med 80 personer, ligesom Hjemmeværnet bemander den myndighedsfælles corona-hotline med ca. 100 medarbejdere. Det samlede bidrag fra Forsvarsministeriets myndigheder kommer således op på over 800 personer i alt.

 

”Vi står igen i en ekstraordinær situation, der kalder på en ekstraordinær indsats. Og den er vi selvfølgelig parate til at løfte. Medarbejderne fra Forsvarsministeriets område spiller en central rolle i, at sundhedsmyndighedernes vaccinations- og testkapacitet med kort varsel kan opgraderes. Også selvom det midlertidigt sker på bekostning af andre opgaver. Det understreger blot forsvarets og beredskabets vigtighed og de ansattes villighed til at understøtte vigtige samfundsmæssige opgaver”, siger forsvarsminister Trine Bramsen.

 

Det ekstra støttebidrag indsættes løbende fra i morgen og ventes indsat frem til og med første uge af januar 2022.

 

Støttebidraget vil skulle udføre opgaver inden for podning, logistik og vaccination. Alt personel uddannes grundigt af sundhedsfaglige ressourcepersoner og arbejder under sundhedsfagligt tilsyn.