Her skal hun blandt andet drøfte erstatninger til FN-veteraner og FN’s fredsoperationer med FN’s vicegeneralsekretærer.

 

”Som et af de eneste lande har Danmark rejst en række sager om erstatning for PTSD pådraget i forbindelse med udsendelse til en FN-operation. I Danmark har vi nu et system, der hjælper danske veteraner. Men det har vi også brug for i FN. Og det vil Danmark blive ved med at skubbe på for.”

 

Forsvarsministeriet har løbende rejst disse sager på vegne af mere end 400 danske veteraner, som blandt andet på Balkan og i Irak fik pådraget sig psykiske og fysiske skader i FN’s tjeneste.

 

Forsvarsministeren skal også mødes med FN’s militærrådgiver, for blandt andet at drøfte nye trusler i FN’s fredsoperationer.

 

”Vi skal hele tiden blive bedre til at anvende nye teknologier – også når det gælder fredsoperationerne. Danmark har i mange år været med til at udvikle efterretningsarbejdet i FN-operationerne, og det kan virkelig gøre en forskel for soldaternes sikkerhed.”

 

Derudover mødes forsvarsminister Trine Bramsen også med de nordiske landes militærrådgivere.