”Forsvarsministeriets minister- og ledelsessekretariat har forestået planlægningen af forsvarsministerens besøg hos Marinehjemmeværnet efter gældende forskrifter. I samarbejde med Marinehjemmeværnet blev det besluttet, at besøget, herunder forevisning af skib og materiel samt samtale med besætningen, inkluderede sejlads til og fra Ærø. Det bemærkes i øvrigt, at forsvarsministeren ikke er en del af planlægningen af besøg. Den foretages af ministersekretariatet.”