Aftalen betyder, at kantine- og rengøringsområdet hjemtages 1. april 2022, hvorefter opgaverne varetages af FES i 2022 og 2023 og sendes i udbud igen i 2024.

Forsvarsminister Trine Bramsen siger:

”Forsvarsministeriet har ikke fået et tilfredsstillende serviceniveau siden indgåelsen af den store aftale med ISS. Det har haft stor betydning for de tusindvis af ansatte og frivillige, der hver dag yder en vigtig indsats for danskernes tryghed og sikkerhed. Med ophøret af kontrakten står vi selvsagt overfor en ny opgave med at finde en bedre løsning. Det stiller store krav til Forsvarsministeriet og de ansatte. Men målet er klart. Vi skal have en bedre løsning i fremtiden.”

Partnerskabsaftalen mellem FES og ISS trådte i kraft den 1. februar 2018 med en planlagt ophørsdato den 31. januar 2024. Facility Management-aftalen med ISS afløste to aftaler for henholdsvis Østdanmark (Forenede Service) og Vestdanmark (ISS) samt en landsdækkende aftale for vedligehold af tekniske basisinstallationer (Kemp & Lauritzen).