Hensigten med mødet var at skabe en god dialog og for i fællesskab at sikre et stærkt samarbejde. På baggrund af mødet er der taget initiativ til et fast dialogforum med deltagelse af fagforeninger.