Før sommerferien nedsatte regeringen et 14. klimapartnerskab på forsvarsområdet. Nu er der så sat navn på hvem, der skal være næstformand for partnerskabet Det bliver CEO Steven Friberg fra drone- og robotvirksomheden UVX Technologies.

 

Klimapartnerskabets opgave bliver at kortlægge, hvilke klimavenlige løsninger, der er udvikling på forsvarsområdet og ligeledes bygge bro, så løsninger fra det civile marked også kan finde anvendelse på Forsvarsministeriets område.

 

Det kan eksempelvis være i form af alternativer til fossile brændstoffer og Power-to-X.

 

Klimapartnerskabet forventes at aflevere sine anbefalinger til Grønt Erhvervsforum i foråret 2022. Forsvarsministeren er indtrådt i Grønt Erhvervsforum sammen med de øvrige ministre.