Der vil være adgang for pressen i tidsrummet mellem klokken 9.30 og 10.10, hvor det vil være muligt at tage billeder og optage video.

Ankomst skal ske via Norgesporten på Kastellets nordside. Pressekort skal medbringes.

Der vil ikke være mulighed for interview.

Ønskes adgang skal Forsvarsministeriet kontaktes på presse@fmn.dk senest den 3. november klokken 8:00.