Poul Skadhede skal fremover lede Klimapartnerskabet på forsvarsområdet, der blev oprettet tidligere i år for at kortlægge, hvilke klimavenlige løsninger, der er under udvikling på forsvarsområdet.

Poul Skadhede er formand for Odense Maritime Technology og indgår allerede i styregruppen for Klimapartnerskabet.

Som bestyrelsesmedlem i brancheorganisationen 'Dansk Industri Forsvar og sikkerhed' har Poul Skadhede bredt kendskab til forsvarsindustrien. Dertil kommer at han er reserveofficer.

Klimapartnerskabets sekretariat er i DI, der i fællesskab med Dansk Erhverv understøtter klimapartnerskabets arbejde.

Partnerskabet forventes at aflevere sine anbefalinger til Grønt Erhvervsforum til foråret 2022.

Poul Skadhede overtager stafetten fra direktør Michael Holm, der har valgt at trække sig som formand.