FM medalje modtagere 2021

Modtagerne af forsvarsministerens medalje 2021. Foto: Forsvarsministeriet.

De fem, der modtager medaljen i dag, er:

Bådfører Knud Andersen, bådmand Anders Christian Thomsen, bådmand Eric Andersen, bådmand Ulrich Korsgaard Thomsen og bådmand Nicolai Rimmer Olesen ved Kystredningstjenesten ved 3. Eskadre i Søværnet.

De fem mænd ydede en enestående og anerkendelsesværdig indsats i forbindelse med en redningsaktion ved molen i Nørre Vorupør i februar 2020.

Her udviste de frivillige redningsmænd ekstraordinært mod og handlekraft ved at redde en mor og et barn, som var skyllet i vandet under en stærk storm. Alt samme med risiko for eget liv og førlighed.  

Forsvarsminister Trine Bramsen siger:

”Danskernes sikkerhed og tryghed hviler på den utrættelige indsats, som de ansatte og frivillige på Forsvarsministeriets område yder hver eneste dag. De fem redningsmænd har udvist et helt særligt heltemod og sat sig selv til side for at hjælpe andre. De traf en hurtig og modig beslutning og sprang i vandet på en kold februardag for at redde en mor og hendes barn. Det fortjener i den grad anerkendelse.”

Medaljeoverrækkelsen finder sted ved et arrangement i Forsvarsministeriet mandag d. 21. juni kl. 13. Pressen inviteres til at overvære overrækkelsen.