Klimapartnerskabets opgave bliver at kortlægge, hvilke klimavenlige løsninger, der er under udvikling på forsvarsområdet og forhåbentlig skabe en spill-over effekt, så civile, innovative løsninger kan anvendes på Forsvarsministeriets område. Det kan for eksempel være alternativer til fossile brændstoffer og power-to-X.

 

Hvis de grønne, teknologiske løsninger kan integreres i Forsvarsministeriets kapaciteter på sigt, er det ikke alene en fordel for klimaet men også for Forsvarsministeriets opgaveløsning. Udviklingen af nye teknologier kan være med til at gøre Forsvaret mindre afhængig af traditionelle energikilder og give mere handlefrihed i operationerne.

 

Et jordnært eksempel er, at det kan kræve ca. 12 liter benzin at transportere én liter til en missionsbase i Afghanistan. Det gør alt andet lige forsyningskæden – og dermed soldaterne – mere udsatte.

 

Forsvarsministeriets arbejde med det grønne kan derfor gå hånd-i-hånd med de operative hensyn. Og en grøn indsats på Forsvarsministeriets område kan på sigt blive en operativ fordel til gavn for soldaternes sikkerhed.

 

Et klimapartnerskab på forsvarsområdet kan desuden være med til at styrke en i forvejen voksende dansk forsvarsindustri og gøre Danmark til et foregangsland for hvordan grønne løsninger kan bruges operationelt på forsvarsområdet.

 

Klimapartnerskabet forventes at aflevere sine anbefalinger til Grønt Erhvervsforum til foråret 2022. Forsvarsministeren vil indtræde i Grønt Erhvervsforum sammen med de øvrige ministre.

 

Forsvarsminister Trine Bramsen siger:

"Klimaforandringer har stor betydning for den sikkerhedspolitiske situation. Der gemmer sig derfor et enormt potentiale i samarbejdet med erhvervslivet med al deres viden og internationale forbindelser. Udviklingen af nye teknologier og grønne løsninger på forsvarsområdet kan være med til at stimulere dansk eksport og gøre Danmark til en endnu mere attraktiv militær samarbejdspartner."

 

Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen siger:

"Som en af landets største offentlige arbejdspladser, kan forsvarsområdet være med til at drive udviklingen af vigtig klimateknologi. Med et nyt klimapartnerskab med erhvervslivet, kan vi speede de teknologier op, der skal sikre nye grønne løsninger på forsvarsområdet. Fremover skal vi for eksempel kunne bruge strøm til grøn brændstof til vores kampvogne, jagerfly og krigsskibe og sikre energieffektive løsninger i forsvarets mange bygninger. Også her kan og skal Danmark være foregangsland."  

 

Erhvervsminister Simon Kollerup siger:

"Med klimapartnerskaberne har vi allerede set, hvad godt samarbejde mellem regeringen og erhvervsliv kan føre med sig af gode ideer og grønne løsninger. Den skabelon skal vi tage med videre og bruge klogt sådan, at vi i fællesskab med erhvervslivet kan skabe grønne innovative løsninger i forsvarsindustrien. Det vil både være til gavn for den grønne omstilling og samtidigt bidrage til nye danske eksporteventyr."

 

For yderligere information kontakt:

Forsvarsministeriets pressevagt: 72810400 eller presse@fmn.dk

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets pressvagt: 41723805

Erhvervsministeriets pressevagt: 91337007