Dette gælder hvis de har været ansat af det britiske militær og i den forbindelse samarbejdet de danske militære enheder i Afghanistan. Disse tolke blev tilbudt valget mellem indrejse og ophold i Danmark inden for rammerne af dansk lovgivning, genbosætning i Storbritannien, en lønpakke eller uddannelsespakke.

 

De forhold der omtales d.d. i en artikel i Berlingske er en del af tolkeaftalen fra 2013, indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance.

 

Den omtalte støtte til tolke i Storbritannien går tilbage til 2013/2014, og denne del af tolkeaftalen har ikke har været anvendt siden, heller ikke i forbindelse med den igangværende evakueringsindsats.

 

Oplysningerne er ikke nye, da Forsvarsministeriet, siden tolkeaftalens indgåelse, halvårligt har oversendt status om aftalens implementering til tolkeaftale-kredsen. Dette er senest sket i juni 2021. Disse statusopgørelser er også løbende offentliggjort på Forsvarets hjemmeside. Der har ikke været ændringer i status for denne type støtte under tolkeaftalen siden 2014.

 

Det fremgår af Folketingets aktstykke til tolkeaftalen, at Storbritanniens udgifter forbundet med modtagelse af disse tolke kan refunderes. Eksistensen af aktstykket er offentlig, men beløbene er fortrolige, blandt andet af hensyn til de enkelte tolke.