Kommitteret til Hjemmeværnet Søren Gade

Ny Kommitteret for Hjemmeværnet Søren Gade og Forsvarsministeriet Trine Bramsen. Foto: Forsvarsministeriet.

Forsvarsminister Trine Bramsen udtaler:

”Jeg kender Søren som en der har et stærkt engagement og har fokus på indhold og samarbejde. Det er afgørende i den vigtige udvikling, som vores Hjemmeværn står overfor. I en tid hvor trusselsbilledet er under hastig forandring og der er behov for Hjemmeværnet i hele landet og med kompetencer på stadig flere områder er det afgørende med et tæt samspil mellem den kommitterede og mig som minister”. 

 

Tiltrædende Kommitteret for Hjemmeværnet Søren Gade Jensen udtaler:

”Gennem mit virke som frivillig i Hjemmeværnet gennem 40 år ved jeg, hvor vigtig en opgave de mange frivillige løser. De stiller op, når opgaverne kalder. Uanset om det gælder træning af sikkerhedsstyrker langt fra Danmark i Kenya eller Irak, håndtering af corona-krisen herhjemme eller patruljering af Europas grænser. Jeg glæder mig til at være med til fortsat at gøre det meningsfuldt for de mange frivillige at stille op til gavn for os alle.”

 

Den kommitterede for Hjemmeværnet udgør sammen med chefen for Hjemmeværnet Hjemmeværnsledelsen. Hjemmeværnsledelsen er ansvarlig for Hjemmeværnets samlede virke.

 

Den kommitterede for Hjemmeværnet leder arbejdet med at rekruttere frivillige til Hjemmeværnet, ligesom den kommitterede er ansvarlig for Hjemmeværnets informationsvirksomhed. 

 

Derudover er det den kommitteredes opgave at arbejde for et godt forhold mellem befolkningen og Hjemmeværnet.

 

Søren Gade Jensen tiltræder 1. marts 2022.