Fregatten F363 Niels Juel

Fregatten F363 Niels Juel Foto: Henning Jespersen-Skree.

Forsvarsminister Morten Bødskov lancerer i dag et nyt, nationalt partnerskab for det maritime område. Partnerskabet skal arbejde for en stærkere forsyningssikkerhed for det danske forsvar og på samme tid udnytte det enorme potentiale, der er i den danske maritime sektor til at understøtte Forsvarets løbende behov.

 

”Med Ruslands angreb på Ukraine og den nye, europæiske sikkerhedssituation er det mere vigtigt end nogensinde, at Danmark er i stand til at forsvare sig selv. Her spiller forsyningssikkerheden en afgørende rolle. Det er afgørende, at Forsvaret kan få det materiel, som er helt centralt for at sikre et stærkt, dansk forsvar. Det gælder ikke mindst på havet, hvor Danmark er en af verdens største søfartsnationer,” siger forsvarsminister
Morten Bødskov.

 

”Inden for den næste årrække står Forsvaret overfor at skulle udskifte en lang række skibe. Det betyder anskaffelser i omegnen af 40 mia. kroner. Det nye partnerskab skal komme med anbefalinger, så den danske, maritime forsvarsindustri kan få del i disse investeringer. Til gavn for den danske forsvarsindustri, danske arbejdspladser og ikke mindst for Danmarks sikkerhed,” siger forsvarsministeren.

 

Forsvarsministeren har udpeget Anne H. Steffensen, administrerende direktør for Danske Rederier, som formand for partnerskabet. Anne H. Steffensen udtaler:

 

”Vi er en stor søfartsnation med en stærk maritim industri både i kraft af vores civile handelsflåde og vores søværn, som altid har haft et tæt samspil. I de kommende år skal vi styrke søværnet, som en afgørende del af Danmarks forsvar. Et tæt offentlig-privat samarbejde er den helt rigtige vej at gå. I Danmark har vi mange kompetencer, der kan og skal gøres brug af, når nye skibe skal udvikles og bygges. Jeg ser frem til som formand for det nye partnerskab at komme med anbefalinger til hvordan vi bedst og på fornuftige vilkår understøtter Forsvarets behov på det maritime område, siger Anne H. Steffensen, adm. direktør i Danske Rederier.

 

Administrerende direktør i Dansk Industri, Lars Sandahl Sørensen udtaler:

 

”Vi ser i den grad frem til at bidrage meget aktivt til det nye partnerskab, med den viden, teknologi og innovation, vi ligger inde med i erhvervslivet. Det ligger i naturlig forlængelse af det nationale kompromis om dansk sikkerhedspolitik, som vi i erhvervslivet bakker helt og holdent op om. Stærkere dansk sikkerhed kræver et yderligere intensiveret, tæt samarbejde mellem forsvar og industri. Vi har en stolt tradition for at udvikle og bygge skibe til dansk forsvar, og med dette partnerskab fortsætter vi og styrker denne.”

 

Dansk Metals formand, Claus Jensen udtaler:

 

”Danmark står over for massive maritime investeringer i de kommende år, som danske værfter kan byde ind på. Det er visionært, at man politisk vil sammentænke forsvarspolitik og industripolitik. Det har vi i Dansk Metal efterlyst gennem mange år - det kan nemlig blive et nyt erhvervseventyr og skabe massevis af danske arbejdspladser. Det maritime partnerskab sikrer, at alle arbejder i samme retning til gavn for Danmark.”

 

Fakta om partnerskabet
Det nye, nationale partnerskab for det maritime område skal sikre koordination på tværs af staten, industrien, faglige organisationer og finansielle institutioner. Det gælder blandt andet i arbejdet med at styrke Danmarks nationale skibsbygningskapacitet.

 

Partnerskabet skal udarbejde en analyse, der munder ud i konkrete anbefalinger til, hvordan vi nationalt bedst kan understøtte Forsvarets langsigtede behov for skibsanskaffelser – blandt andet ved at sikre, at Danmark har kompetencerne til at designe, bygge og vedligeholde orlogsskibe.

 

Partnerskabet er sammensæt af medlemmer, der er udpeget af følgende organisationer:

 

 • Forsvarsministeriet (”næstformand”)
 • Forsvarskommandoen ved Forsvarets Skibsprogram
 • Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
 • Erhvervsministeriet
 • Uddannelses- og Forskningsministeriet
 • Dansk Industri
 • Dansk Metal
 • Danske Maritime
 • 3F Industri
 • Forsikring & Pension
 • Maritime DTU
 • MARTEC i Frederikshavn

 

Partnerskabet sekretariatsbetjenes af Forsvarsministeriet i samarbejde med
Erhvervsministeriet samt Uddannelses- og Forskningsministeriet.