Forsvarsministeriet

Forsvarsministeriet.

En årsrapport er en afrapportering af styrelsens økonomiske og faglige resultater i det forgangne år. Den indeholder en kort beretning, en målrapportering, hvori der redegøres for målopfyldelsen i mål- og resultatplanerne, og et finansielt regnskab, hvori der redegøres for styrelsens regnskab i finansåret. Årsrapporterne er udarbejdet efter Økonomistyrelsens vejledninger.

Klik her for at se oversigten over ministerområdets årsrapporter