Forsvarsministeriet

Forsvarsministeriet.

Regeringen er af den opfattelse, at det både er hensigtsmæssigt og nødvendigt at åbne et nyt kapitel i dansk udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitik ved at indlede forhandlinger med USA om en forsvarssamarbejdsaftale. Ligesom mange andre NATO-lande allerede har.

 

Forsvarsminister Morten Bødskov udtaler:

”En forsvarssamarbejdsaftale med USA skal underbygge det tætte samarbejde USA og Danmark i forvejen har. Det har været afgørende for vores sikkerhed og tryghed, at Danmark er i kernen af NATO, sammen med USA. Det er derfor, at vi står skulder ved skulder med USA, når vestlige værdier som frihed og demokrati udfordres.

 

Aftalen vil lette og videreudvikle vores allerede tætte militære samarbejde med USA og forbedre amerikansk adgang til - og mobilitet på - det europæiske kontinent og i Danmark. Det vil gavne både Danmark og USA og bidrage til europæisk samarbejde.”  

 

Udenrigsminister Jeppe Kofod udtaler:

”Vi står lige nu midt i en kamp om værdier. Det handler ganske enkelt, om at vi vil insistere på den regelbaserede verdensorden og de demokratiske værdier, vi har bygget vores samfund op omkring. Her står Danmark og USA urokkeligt sammen. Med den verden vi ser omkring os skal vi gå nye veje og vi ønsker at samarbejde endnu tættere med vores vigtigste allierede. Det er godt for Danmark, Europa og det forpligtende fællesskab i NATO. I svære tider rykker venner endnu tættere sammen. Det gør Danmark og USA nu.”