Epishuttle EH101 redningshelikopter

Arkivfoto. Foto: Helicopter Wing Karup.

Danmark vil bidrage med et helikopterlægebidrag til EU’s militære Operation Althea i Bosnien-Hercegovina. Beslutningen om at udsende det danske bidrag sker på baggrund af en hasteforespørgsel fra det operative hovedkvarter for EU’s Operation Althea, der har efterspurgt helikopterlæger til operationen i resten af 2022.

 

Udsendelsen forventes at løbe fra midten af oktober til midten af december 2022. Med bidraget vil Danmark for første gang indgå i en militær EU-operation.

 

”Løsrivelsestendenserne i nogle dele af Bosnien-Hercegovina skaber fortsat en anspændt situation. Det mærkede jeg selv, da jeg besøgte landet i foråret. Danmark har en klar interesse i, at spændingerne ikke eskalerer, og det mål understøtter Operation Althea. Regeringen afsøger løbende muligheden for yderligere bidrag til EU, så Danmark i endnu højere grad kan tage ansvar i vores internationale forpligtende fællesskaber,” siger udenrigsminister Jeppe Kofod.

 

”Danmark har en historisk mulighed for at bidrage med kapaciteter til militære EU-operationer efter afskaffelsen af EU-forsvarsforbeholdet. Det gør vi nu for første gang med et mindre helikopterlægebidrag til EU’s Operation Althea i Bosnien-Hercegovina. EU har sendt en anmodning om lige præcis dette bidrag, og derfor er det et vigtigt signal om, at vi også er klar til at tage ansvar i EU, og at Danmark kan rykke hurtigt, når der opstår et akut behov,” siger Morten Bødskov.

 

Forsvaret vil fortsat afsøge yderligere muligheder for danske bidrag til EU’s militære missioner og operationer.

 

Fakta
I 2004 afløste EU’s militære Operation Althea den tidligere NATO operation i Bosnien-Hercegovina, Stabilization Force (SFOR). Operation Althea har til formål at gennemføre implementering af de militære aspekter af Dayton-fredsaftalen fra 1995, kapacitetsopbygge styrker i Bosnien-Herzegovina samt bidrage til opretholdelsen af en sikker og stabil sikkerhedssituation i Bosnien-Herzegovina. Pr. 11. september 2022 var der udsendt ca. 900 personer til Operation Althea.