Morten Bødskov

Foto: Forsvarsministeriet.

Den nye bataljon vil som det nuværende bidrag blive underlagt den lettiske brigade, og indgå som en integreret del af de lettiske forsvarsplaner i rammen af NATO. Soldaterne vil under deres udsendelse gennemføre intensiv træning og uddannelse sammen med vores allierede.

 

Forsvarsminister Morten Bødskov udtaler:

 

”Vi står skulder ved skulder med vores allierede i NATO, og er klar til at påtage os et ansvar for vores fælles sikkerhed. Det er vores styrkebidrag til Letland et klart signal om. Og et signal til Rusland om, at vi er parate til at forsvare hver en centimeter af alliancens territorium.”

 

Det samlede styrkebidrag forventes at være på i alt ca. 800 soldater og består af en kampbataljon samt støtteenheder og stabsfunktioner. Styrkebidraget i Letland er på størrelse med det, Danmark i en periode havde udsendt i Afghanistan.

 

Kampbataljonen består af to infanterikompagnier, et stabskompagni med specialfunktioner (spejdere, ingeniørtropper, dronesektion, bjærgning, forsynings- og transportpersonel, sanitetstropper mm.) og et ildstøttebatteri med tunge morterer.

 

Støtteenhederne består af et logistikkommando og et nationalt støtteelement, der varetager logistiktjenesten, og et kommunikationsdetachement, der sørger for netværk og radioer. Derudover indgår militærpoliti og stabsofficerer i bidraget.

 

Kernen af styrkebidraget opstilles af første bataljon fra Den Kongelige Livgarde. Der indgår også enheder og personel fra en stor del af Hærens øvrige regimenter.