Forsvarsministeriet

Forsvarsministeriet.

Den alvorlige sikkerhedspolitiske situation er endnu engang i fokus, når forsvarsminister Morten Bødskov den 29-30. august deltager i forsvarsministermødet i Prag.

 

Derfor vil EU-forsvarsministrene drøfte, hvordan EU fortsat kan yde støtte Ukraine.

 

På mødet bliver et af emnerne en mulig ny militær EU-mission for Ukraine, der skal hjælpe med træning af de ukrainske styrker i nærområdet. Som følge af afskaffelse af det danske EU-forsvarsforbehold, kan Danmark nu deltage i de drøftelser:

 

Forsvarsminister Morten Bødskov udtaler: 

 

”Danmark støtter en EU-mission for Ukraine. Putin truer Europas fred og sikkerhed. Derfor er Ukraines kamp for frihed også vores kamp for frihed. En EU-træningsmission er helt relevant, og vil være et godt bidrag til de øvrige træningsaktiviteter, det støtter vi fra dansk side. Danmark har tidligere trænet det ukrainske forsvar, og vil derfor i forhold til en EU-mission kunne bidrage med både erfaring og træningsaktiviteter.”