møde mellem Morten Bødskov og NATO’s generelsekretær Jens Stoltenberg

Foto fra møde mellem Morten Bødskov og NATO’s generelsekretær Jens Stoltenberg. Foto: NATO september 2022.

Situationen i Østersøen er fortsat præget af spændinger mellem Rusland og NATO. Siden Ruslands invasion i Ukraine har Forsvaret øget sine aktiviteter i Østersøregionen som følge af den generelt forværrede sikkerhedssituation. Den aktuelle sag om brud på gasledninger i Østersøen er det seneste eksempel. 

 

Vurderingen er, at bruddene er sket som følge af en bevidst handling. Forsvaret har desuden måtte aktivere afvisningsberedskabet oftere i 2022 end i 2021.

 

”Der er grund til at være bekymret over sikkerhedssituationen i Østersøregionen. Rusland har trods krigsindsatsen i Ukraine en betydelig militær tilstedeværelse i Østersøregionen og vi forventer, de vil fortsætte deres sabelraslen. Forsvaret følger de russiske aktiviteter nøje,” udtaler forsvarsminister Morten Bødskov.

 

Sverige og Finlands kommende medlemskab af NATO bidrager også til, at NATO fremover må have endnu mere fokus på Østersøregionen.

 

”Jeg fik drøftet med generalsekretæren, hvad det betyder i forhold til NATO, at Norden nu står markant tættere sammen og styrker samarbejdet i regionen. Danmark er allerede stærkt til stede i Baltikum med over 1000 mand,” siger forsvarsminister Morten Bødskov. 

 

Under mødet anerkendte NATO’s generalsekretær desuden den rolle, Danmark har spillet i forbindelse med våbendonationer og anden støtte til Ukraine – herunder konferencen i København i august.

 

”Jeg havde en god drøftelse med NATO’s generalsekretær om den bekymrende sikkerhedssituation og krigen i Ukraine. Putin har udsendt opsigtsvækkende udmeldinger om delmobilisering og nukleare trusler, og der bliver afholdt såkaldte folkeafstemninger - det er et klart udtryk for desperation. Jeg fik bekræftet over for Jens Stoltenberg, at Danmark fortsat vil spille en nøglerolle i forhold til at sikre støtte til Ukraine,” siger forsvarsminister Morten Bødskov.