brussels conference session

Foto fra EU's mødesal.  

I forbindelse med forsvarsministermødet er der indkaldt til møde i Det Europæiske Forsvarsagentur. Alle de øvrige 26 EU-forsvarsministre har mulighed for at deltage i mødet. Her skal de blandt andet drøfte arbejdet med forsvarsinnovation. Nye teknologier og innovative løsninger skal være med til at udvikle og sikre vores styrkers militære kapacitet på slagmarken i fremtiden. En drøftelse, som forsvarsminister Morten Bødskov ikke kan deltage i grundet forsvarsforbeholdet:

 

”Når jeg ikke kan deltage i det møde, som Forsvarsagenturet holder i dag, så afspejler det, at Danmarks indflydelse begrænses. Det er vigtigt at have en indflydelse på udviklingen af forsvarsinnovation i EU. Fra dansk side har vi særlig interesse i nye teknogier og innovation på forsvarsområdet. Derfor er forsvarsforbeholdet ikke i Danmarks interesse,” udtaler forsvarsminister Morten Bødskov.

 

Udover mødet i Det Europæiske Forsvarsagentur vil den aktuelle sikkerhedssituation i Ukraine blive drøftet.

 

”På det formelle EU-møde forventer jeg, at Ukraine vil blive drøftet. Men situationen er desværre den, at hvis der følges op på tidligere drøftelser om militær rådgivning og træning af ukrainske styrker, så kan Danmark ikke tage del. Det mindsker vores indflydelse. Det er ikke i Danmarks interesse,” fortsætter Morten Bødskov.