Forsvarsminister Morten Bødskov med sine kolleger fra de øvrige ni lande i forsvarssamarbejdet Joint Expeditionary Force (JEF)

Joint Expeditionary Force er et britisk ledet forsvarssamarbejde mellem nordeuropæiske lande bestående af Danmark, Storbritannien, Norge, Sverige, Finland, Island, Nederlandene, Estland, Letland og Litauen. Foto: Forsvarsministeriet feb. 2022.

Mødet finder sted i Oslo, og ministrene skal i løbet af de to dage blandt andet gennemføre en såkaldt ”Table-Top Exercise”. Formålet med øvelsen er at afprøve og øve landenes politiske og militære processer i forbindelse med en sikkerhedspolitisk krise.

 

Forsvarsminister Morten Bødskov udtaler:

 

”Vi skal være helt klar til at reagere hurtigt og effektivt i tilfælde af en krise eller trusler mod vores lande. Det er vigtigt, at vi sammen med vores allierede og tætte partnere konstant arbejder på at styrke vores samarbejde. Ikke mindst i den nuværende sikkerhedspolitiske situation.”

 

Udover den planlagte øvelse, vil ministrene også drøfte den aktuelle sikkerhedspolitiske situation, Ruslands krig mod Ukraine, Sverige og Finlands ansøgninger om NATO-medlemskab og den videre udvikling af forsvarssamarbejdet i Joint Expeditionary Force.

 

Joint Expeditionary Force er et britisk ledet forsvarssamarbejde, som med kort varsel kan gennemføre operationer i alle typer af konflikter i blandt andet Østersøregionen og i det høje nord. Udover Danmark og Storbritannien så er Norge, Sverige, Finland, Island, Nederlandene, Estland, Letland og Litauen med i JEF.