Forsvarsminister Morten Bødskov og forsvarsminister Lloyd Austin III.

Forsvarsminister Morten Bødskov og forsvarsminister Lloyd Austin III. Foto fra møde i marts 2022. Forsvarsministeriet.

Mødet mellem de to forsvarsministre understreger Danmarks tætte samarbejde med USA. Forsvarsministrene, Lloyd J. Austin III og Morten Bødskov, mødes i Washington D.C., som et led i drøftelserne om det styrkede dansk-amerikanske samarbejde på det forsvars- og sikkerhedspolitiske område. 

 

Flere initiativer er allerede på vej - heriblandt et nyt NATO-knudepunkt i Esbjerg Havn og en styrket fælles øvelsesaktivitet som eksempelvis HIMARS-øvelsen på Bornholm tidligere på året.

 

Det tætte samarbejde er senest kommet til udtryk i relation til Ukraine. Når det kommer til den internationale støtte til Ukraine, har USA igen vist hvor vigtig og relevant deres tilstedeværelse og engagement på det europæiske kontinent fortsat er.

 

Mødet signalerer endvidere tæt samarbejde med USA om sikkerhedssituationen i Østersøregionen, herunder på baggrund af Finlands og Sveriges kommende optagelse i NATO.

 

Forsvarsminister Morten Bødskov udtaler: 

 

”Danmark er tætte venner og tæt allieret med USA. Skulder ved skulder har danske og amerikanske soldater kæmpet for den fælles sag og vores fælles værdier. Vi har været parate til at betale den højeste pris i kampen for vores tryghed og en mere retfærdig verden. Jeg ser frem til at vi i den kommende tid åbner nye kapitler i det tætte samarbejde, som generationer før os har skabt ved at styrke samarbejdet mellem Danmark og USA om sikkerhed- og forsvarspolitikken.”

 

This article in English