Forsvarsministeriet

Forsvarsministeriet.

Danmark har et særligt ansvar for sikkerheden i Østersøregionen og Norden. Sikkerheden i regionen er tæt forbundet med vores sikkerhed og egne interesser. Det ansvar skal vi løfte med vores nordiske samarbejdsparter, for det forhøjede spændingsniveau i regionen vil også påvirke de nordiske lande, herunder Danmark.

 

Derudover gennemføres besøg ved den norske grænsevagt og observationsposter ved grænsen til Rusland.

 

”I norden har vi et tæt og stærkt forsvarssamarbejde. Jeg mødes jævnligt med mine nordiske kollegaer for at drøfte sikkerhedssituationen. Lige nu er det vigtigere end nogensinde at have et tæt samarbejde med vores allierede. Dette er et stærkt svar på den forfærdelige adfærd som Putin fremfører. Vi skal stå sammen med vores naboer om vores fælles værdier og sikkerhed, ” – siger forsvarsminister Morten Bødskov inden besøget.

 

De nordiske lande har en lang tradition for at arbejde tæt sammen. Det gælder også på det forsvarsmæssige område. Det nordiske forsvarssamarbejde omfatter Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, og finder primært sted inden for rammerne af NORDEFCO (Nordic Defence Cooperation).

 

I de seneste år har der været en markant udvikling i det sikkerhedspolitiske landskab - også i Danmarks nærområde. På den baggrund er det nordiske forsvarssamarbejde mere aktuelt end nogensinde, og får en stadig mere relevant rolle i dansk sikkerhedspolitik.