UNPROFOR

Hovedvagten ved den danske FN-styrke i Kroatien 1992. FOV's fotoarkiv.

Siden 2016 har Danmark arbejdet aktivt for at fremskynde FN’s sagsbehandling af erstatningssager til FN-veteraner, der har fået varigt funktionsevnetab – særligt som følge af PTSD. Den indsats har nu båret frugt; FN har besluttet at sætte penge af til at afslutte FN-veteraners erstatningssager.


Det betyder, at de danske FN-veteraner, som har ventet på en afklaring i deres sag, inden længe kan få vished – og for de veteraner, hvis erstatningssag anerkendes, vil der blive udbetalt erstatning.


”Mange af veteranerne har i flere år ventet på denne afgørelse fra FN. Der er tale om veteraner, som har ydet en stor indsats for fred og sikkerhed, men som har betalt en høj personlig pris for indsatsen. Derfor er det utrolig glædeligt, at så mange veteraner endelig kan få en afslutning på deres erstatningssager hos FN,” siger forsvarsminister Morten Bødskov.

 

Udviklingen i sagsbehandlingen ved FN er ikke kun en rigtig god nyhed for de danske FN-veteraner. Beslutningen får betydning for alle FN-veteraner, som nu kan søge om erstatning, hvis de har fået PTSD som følge af en FN-udsendelse.

 

De danske veteraners erstatningssager vedrører tidligere og nu lukkede FN-missioner. Langt hovedparten af sagerne stammer fra veteranernes udsendelse med United Nations Protection Force til det tidligere Jugoslavien.

 

FN-Sekretariatet går nu i gang med at behandle og vurdere sagerne. Udbetaling af erstatning i de sager, der anerkendes, forventes at ske i løbet af de kommende måneder.

 

Fakta
Danmark har spillet en aktiv og efterspurgt rolle i udviklingen af håndteringen af erstatningssager i FN-systemet.

 

I januar 2016 sendte Danmark tre prøvesager til FN, der skulle danne baggrund for en oversendelse af et større antal sager til FN. De tre prøvesager blev afgjort i slutningen af 2017 efter knap to års sagsbehandling ved FN. Sidenhen er der oversendt mere end 400 danske erstatningssager.

 

Derudover har Danmark forsøgt at skabe fremdrift og støtte i sagsbehandlingen ved FN, bl.a. ved at forsvarsministeren har adresseret problematikken direkte over for FN’s Generalsekretær.


Samtidigt har Danmark sendt en seniorrådgiver til FN’s hovedkvarter i New York for at bidrage aktivt til fastlæggelse af en modus for udbetaling af midler til FN erstatningssager samt arbejdet for en langsigtet strategi i forhold til forebyggelse og håndtering af PTSD for udsendte FN-soldater.

 

Som et bidrag til FN’s arbejde med den videre håndtering af PTSD blandt udsendte i FN-missioner har Danmark finansieret et studie om kortlægning af PTSD blandt FN-medlemslandenes politi- og militære bidrag til FN-missioner. Projektperioden varede fra 2020-2022, hvor Veterancentret stillede gratis forskningspersonale til rådighed, herunder en dedikeret projektleder.

 

Hvis du er FN-veteran og har en verserende sag, kan du læse mere om færdigbehandlingen og udbetalingen her