“Vi skylder vores veteraner en ordentlig behandling – det har de fortjent. Dette giver mulighed for, at mange vigtige initiativer og betydningsfulde arrangementer kan blive en realitet. Der er mange engagerede frivillige kræfter, som får særlig gavn af denne pulje, så de kan blive ved med at støtte og skabe gode oplevelser for veteraner og deres familier”, siger forsvarsminister Trine Bramsen.

 

I modsætning til tidligere, er Veteranpuljen i år uden et specifikt tema. Dette er blandt andet for at vise, hvor mange forskellige aktiviteter, puljen kan omfatte, men også for at give aktørerne mere frihed til at fokusere på deres kernemålgruppe og aktivitet frem for puljens tema.

 

Ansøgt for næsten 6 millioner kroner

Der er i alt modtaget ansøgninger for ca. 5,6 millioner kroner fra de i alt 110 ansøgere i Veteranpuljen. Heraf vil 72 foreninger og veteranaktører modtage støtte fra Forsvarsministeriet. Der er både ansøgere, der får delvise tilsagn om de beløb, de har søgt om, og ansøgere, der får det fulde beløb. De resterende 38 ansøgere vil få et afslag.