Forsvarsministeriet

Logo.

Konkret har regeringen anmodet om Folketingets samtykke til at kunne indsætte følgende militære bidrag til rådighed for NATO:

 

  • Et fregatbidrag inklusiv helikopter med en samlet besætning på op til ca. 150 personer.
  • Et transportflybidrag med op til ca. 50 personer.
  • Op til 20 F-16 kampfly med op til ca. 250 personer til håndhævelse af suverænitet i luftrummet over NATO-landenes territorium.
  • Personelbidrag til NATOs hovedkvarterer og NATO-opererede kontrol-, varslings-, og kommunikationsenheder samt til NATO’s luftmilitære styrkestruktur.
  • Yderligere personel i forbindelse med udskiftning, etablering og hjemtagning af bidragene.

 

For yderligere presse:

Udenrigsministeriets pressevagt: pressevagten@um.dk

Forsvarsministeriets pressevagt: presse@fmn.dk