Årets frivilligpris 2021, De frivillige instruktører ved Unge i Beredskabet

De frivillige instruktører ved Unge i Beredskabet modtager Frivilligprisen 2021. Foto: Forsvarsministeriet.

Forsvarsminister Morten Bødskov uddeler Frivilligprisen 2021 til nogle af de danske ildsjæle, der er med til at skabe et mere sikkert Danmark.

 

I år går priserne til de frivillige instruktører i Unge i Beredskabet, der er med til at sætte retningen for fremtidens frivillige- og fastansatte i redningsberedskabet, og til en kompagnichef ved Hjemmeværnet, der i mere end 30 år har været frivillig i Hjemmeværnet. Deres indsats bliver hædret i dag med uddelingen af årets Frivilligpris.

Jens er et forbillede for andre kompagnichefer i hjemmeværnet Kaptajn og kompagnichef
Jens Christian Andersen fra Hærhjemmeværnskompagni Læsø, er et strålende eksempel på, hvordan man som frivillig i samfundets beredskab i et øsamfund, ofte skal agere helt selvstændigt.

 

Forsvarsminister Morten Bødskov siger:

”Hjemmeværnet har alle dage haft en vigtig rolle i det danske samfund. Men særligt de sidste par år har Hjemmeværnet vist sig uvurderligt, når vores samfund er under pres. Jens formår at tage ansvar for de mange forskelligartede opgaver, der tilfalder beredskabet på Læsø. Samtidig er han vellidt af både fastansatte og frivillige, og hans kolleger fortæller, at han er et forbillede for øvrige kompagnichefer i Hjemmeværnet. Han fortjener den største anerkendelse og respekt.” 

 

Frivillige rollemodeller baner vejen for nye ildsjæle i redningsberedskabet
De frivillige instruktører ved Unge i Beredskabet modtager Frivilligprisen 2021 for deres arbejde med at inspirere unge til at blive og forblive frivillige i det danske beredskab.

 

Unge i Beredskabet er et landsdækkende projekt etableret af Danske Beredskaber, Falck og Beredskabsforbundet og er støttet af Forsvarsministeriet og VELUX FONDEN. Projektet har til formål at give unge mellem 13-18 år indsigt og kompetencer inden for brand og redning.

 

I dag modtager 25 repræsentanter på vegne af projektets knap 300 instruktører Frivilligprisen 2021.

 

Forsvarsminister Morten Bødskov siger:

 

”Instruktørerne i Unge i Beredskaber er rollemodeller, som er med til at opbygge en sti af trædesten foran de unge, som fører dem gennem ungdomslivet fra at være brandkadetaspirant, til brandkadet, til frivillig i beredskabet, til en mulig karriere i redningsberedskabet. Flere af instruktørerne er selv tidligere brandkadetter, der nu bidrager til at gøre en forskel for unge, der har brug for ekstra støtte og vejvisning. Det viser os, at de unge brandkadetter er fremtidens brandfolk og fremtidens frivillige. Det gør mig stolt.”

 

Om Frivilligprisen
Frivilligprisen tildeles frivillige eller frivillige enheder i Redningsberedskabet henholdsvis Hjemmeværnet. Formålet med prisen er at påskønne det store arbejde og den indsats, som udføres af de frivillige. Det er endvidere formålet med priserne, at de kan medvirke til at støtte op om anvendelsen af frivillige og generelt skabe øget opmærksomhed om frivilligområdet.


Frivillige i Hjemmeværnet og Redningsberedskabet, myndigheder i beredskabet, Politiet, Forsvaret og Hjemmeværnet kan indstille individuelle frivillige eller frivilligenheder til årets Frivilligpriser. Frivilligkontaktudvalget vurderer indstillingerne og fungerer som priskomité for årets frivilligpriser. Priserne uddeles hvert år af forsvarsministeren.

Jens Christian Andersen fra Hærhjemmeværnskompagni Læsø,

Jens Christian Andersen fra Hærhjemmeværnskompagni Læsø modtager Årets Frivilligpris. Foto: Forsvarsministeriet.