Tilsynet med Efterretningstjenesterne

Tilsynet for Efterretningstjenesternes årsredegørelser.

Tilsynet med Efterretningstjenesterne har i årsredegørelserne for Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) og Center for Cybersikkerhed (CFCS) for 2021 afgivet bemærkninger om tilsynets kontrol i det forgangne år. På de fleste kontrolområder har kontrollen ikke givet anledning til bemærkninger fra Tilsynet. På flere områder hvor tilsynet har haft bemærkninger, har FE taget tiltag på baggrund af tilsynets bemærkninger. Dertil kommer FE’s fortsatte arbejde med at sikre, at der sker så få fejl som overhovedet muligt. Det afspejles bl.a. i, at andelen af uberettigede søgninger i rådata er faldet fra 22% i 2020 til 6% i 2021. 

 

Forsvarsminister Morten Bødskov udtaler:

 

”Tilsynet med Efterretningstjenesterne udfører et vigtigt arbejde, som både jeg og FE tager meget alvorligt. Det er vigtigt, at der i et demokrati er tilsyn med efterretningstjenesterne. Det er en del af fundamentet for, at danskerne kan have tillid til, hvordan tjenesterne udfører deres arbejde for danskernes og Danmarks sikkerhed.

 

Årsredegørelserne afspejler bl.a. at FE har arbejdet med tilsynets bemærkninger og iværksat en række initiativer, som har givet resultater.

 

FE er af afgørende betydning for vores sikkerhed, og tjenesten og dens medarbejdere løser vigtige opgaver. Det sætter jeg som forsvarsminister stor pris på.

 

Jeg ser frem til et fortsat godt samarbejde og en god dialog mellem tilsynet med efterretningstjenesterne, Forsvarets Efterretningstjeneste og Forsvarsministeriet.”

 

Tilsynet med Efterretningstjenesternes årsredegørelse for 2021 for FE kan findes her 

 

Tilsynet med Efterretningstjenesternes årsredegørelse for 2021 for CFCS kan findes her 

 

Fakta om Tilsynet med Efterretningstjenesterne

Tilsynet fører kontrol med, at Politiets Efterretningstjeneste (PET) og Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) behandler oplysninger om fysiske og juridiske personer i overensstemmelse med de nærmere bestemmelser herom i lov om PET og lov om FE samt regler udstedt i medfør heraf. Tilsynet påser, at tjenesterne overholder lovens regler

 

Tilsynet kan hos PET, FE og Center for Cybersikkerhed (CFCS) kræve enhver oplysning og alt materiale, der er af betydning for tilsynets virksomhed, og tilsynet har til enhver tid adgang til alle lokaler, hvorfra der er adgang til de oplysninger som behandles, eller hvor tekniske hjælpemidler anvendes.

 

Tilsynet afgør selv intensiteten af sin kontrol, herunder i hvilket omfang kontrollen skal være fuldstændig eller stikprøvevis, hvilke sagsområder, der særligt skal prioriteres, og i hvilket omfang Tilsynet vil tage sager op af egen drift. Tilsynet udøver sine funktioner i fuld uafhængighed.

 

Tilsynet afgiver årlige redegørelser om sin virksomhed til henholdsvis justitsministeren og forsvarsministeren. Redegørelserne, der offentliggøres, giver en generel information om karakteren af det tilsyn, der udøves med PET, FE og CFCS. Forud for offentliggørelse forelægges årsredegørelserne for Folketingets Udvalg vedrørende Efterretningstjenesterne.

 

Du kan læse mere om Tilsynet med Efterretningstjenesterne her