Forsvarsministeriet

Forsvarsministeriet.

Advokatfirmaet Bruun & Hjejle skal stå for den uvildige advokatundersøgelse af centrale dele af forløbet i sagen om indkøb af ildstøttesystemer fra virksomheden Elbit Systems til Forsvaret i januar 2023. Det er besluttet, efter Forsvarsministeriet har indhentet tilbud fra flere advokatvirksomheder.

 

Den 31. oktober 2023 opnåede regeringen enighed med Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Enhedslisten, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti om kommissoriet for en advokatundersøgelse af Elbit-sagen.

 

Undersøgelsen vil omfatte fire centrale emner:

 

  1. En undersøgelse af begivenhedsforløbet i forbindelse med den markedsafdækning, som blev gennemført i januar 2023, herunder om der indgik usaglige hensyn ved tilrettelæggelsen af markedsafdækningen.
  2. Undersøgelse af begivenhedsforløbet i forbindelse med udarbejdelsen af aktstykker i januar 2023, herunder om de involverede myndigheder bevidst har forholdt Folketinget oplysninger.
  3. Undersøgelse af det forlig, der i januar 2023 blev indgået mellem Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse og Elbit Systems, herunder om der var sammenhæng mellem det indgåede forlig og den ordre, der blev placeret hos Elbit Systems.
  4. Undersøgelse af, hvorfor forsvarsforligskredsen fik oplyst, at en særlig demonstrator-udgave ville blive anvendt til uddannelse i foråret 2023, når dette hverken var planlagt eller senere blev planlagt. 

 

Undersøgelsen skal både omfatte Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI), Forsvarskommandoen (FKO) og Forsvarsministeriets departement.

 

Undersøgelsen vil også omfatte materiale, som Forsvarsministeriet har modtaget fra eller har sendt til andre relevante styrelser og ministerier samt Forsvarsministeriets bidrag til sager, der er blevet behandlet i regeringen.

 

Advokatundersøgelsen skal desuden undersøge og redegøre for de faktiske omstændigheder vedrørende daværende forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensens rolle i sagen. Advokatundersøgelsen skal dog ikke udtale sig om, hvorvidt den daværende forsvarsminister har begået eventuelle fejl eller forsømmelser, da det tilkommer Folketinget at tage stilling til den type spørgsmål.

 

Bruun & Hjejle begynder undersøgelsen snarest, og den skal så vidt muligt afsluttes senest d. 1. april 2024