PULS TATRA

PULS-raketkastersystem. Foto fra FMI.

Nye artilleripjecer og raketkastesystemer kan snart være på vej til Forsvaret. Regeringen har sammen med forsvarsforligskredsen og partierne bag det nationale kompromis (Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige) besluttet at anskaffe nyt udstyr til fordel for det artillerisystem, der i sidste uge blev doneret til Ukraine.

 

”Donationen til Ukraine efterlader et kritisk kapacitetshul i Forsvaret. Derfor er det en rigtig god og vigtig nyhed, at regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier er blevet enige om hurtigst muligt at anskaffe ikke bare nye artillerisystemer, men også raketkastesystemer. Raketkasterne anskaffes som supplement til de nye artillerisystemer. Det er vigtigt for Forsvaret og det er vigtigt i forhold til, at Danmark kan leve op til sine forpligtelser i NATO,” siger forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen.

 

Regeringen besluttede i sidste uge at donere 19 Caesar-artillerisystemer til Ukraines kamp mod Rusland. Donationen skete på opfordring fra ukrainerne og efter faglig indstilling fra Forsvarskommandoen, men efterlod samtidig et kapacitetshul i Forsvaret.

 

På baggrund af Forsvarskommandoens anbefalinger har Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) afsøgt markedet for at finde en leverandør, der hurtigt kan levere nyt materiel til Forsvaret og dermed lukke kapacitetshullet.

 

FMI har indledt forhandlinger med producenten Elbit Systems om levering af ATMOS-artilleripjecer og PULS-raketkastersystemer hurtigst muligt. Raketkasterne komplementerer de nye artillerisystemer, idet det indledningsvist ikke er muligt at få leveret tilstrækkeligt artilleri hurtigt nok til at opfylde Forsvarets operative behov.

 

”Jeg er glad for, at det er muligt at finde en løsning, hvor Forsvaret hurtigt kan genetablere den nødvendige operative kapacitet. Anskaffelserne er desuden vigtige for at kunne fastholde vores soldater ved artilleriet og for den fortsatte opbygning af 1. brigade,” siger Jakob Ellemann-Jensen.

 

FMI forventer, at Elbit Systems i løbet af 2023 kan levere tilstrækkelige ATMOS- og PULS-systemer til, at Danmark fortsat kan tilmelde en artillerienhed til NATO Readiness Initiative (NRI) pr. 1. januar 2024.