F-16 Fighting Falcon på stribe over Island.

F-16 kampfly. Foto: Forsvarsgalleriet. 

En ny flyvevåbenskoalition skal hjælpe Ukraine med at etablere en komplet F-16-kampfly-kapacitet. I spidsen for samarbejdet står USA, Danmark og Nederlandene. Ud over træning og donation af fly, så drejer det sig også om at opbygge de nødvendige infrastruktur- og vedligeholdelsesfaciliteter i Ukraine. 

”Jeg er rigtig stolt af at kunne fortælle, at Danmark fremadrettet – sammen med vores meget tætte allierede USA og Nederlandene vil lede støtten til Ukraines opbygning af deres fremtidige flyvevåben. Det ligger i naturlig forlængelse af den ledende rolle Danmark allerede har i relation til den militære støtte til Ukraine og særligt i forhold til donationen af F-16-kampfly.”, siger forsvarsminister Troels Lund Poulsen. 

Flyvevåbenskoalitionen oprettes i rammen af den amerikansk-ledede Ukraine Defense Contact Group (UDCG), der ønsker arbejdet med militær støtte til Ukraine styrket med et antal kapabilitetskoalitioner med forskellige nationer i spidsen for de enkelte koalitioner. Der ses på områder som luftforsvar, panser, artilleri, flyvevåben og det maritime område, samt IT. Hensigten er at skabe en højere grad af helhedstænkning inden for de enkelte områder, ligesom det giver bedre mulighed for mere langsigtede støttemuligheder og fællesfinansiering. 

Flyvevåbenkoalitionens fokus vil i første omgang være på tilvejebringelsen af en komplet ukrainsk F-16-kampflyskapacitet, men koalitionen vil på sigt se på øvrige elementer relateret til opbygningen af et fulddygtigt ukrainsk flyvevåben. 

”At USA rækker ud til Danmark og vores nederlandske kolleger – som de første lande – og beder os om at spille en endnu større rolle - kan vi være stolte af i Danmark. Det understreger vores ledende rolle i den internationale F-1- træningskoalition og betydningen af beslutning om at donere F-16-fly til Ukraine. Samtidigt er det en anerkendelse af den opgave, som Forsvaret– både nationalt og internationalt – har løst for at få etableret en ukrainsk F-16-kampflykapacitet hurtigst muligt,” siger Troels Lund Poulsen.