Troels Lund Poulsen

Foto: Forsvarsministeriet.

Opgaverne i Georgien er kendt stof for det danske forsvar, der i NATO-regi tidligere har bidraget til bl.a. NATO-Georgia Joint Training and Evaluation Center.

 

Det nye freds- og stabiliseringsprogram er en videreførelse og udvikling af Danmarks nuværende bidrag til NATO’s indsats i Georgien, der de seneste år har fokuseret på udviklingen af Georgiens civile krisestyringskapacitet med udsendelsen af en ledende rådgiver fra Beredskabsstyrelsen.

 

– Det er helt afgørende for vores sikkerhed, at vi bidrager til stabiliseringsopgaver i lande som Georgien, der grænser op til Rusland i en tid med krig i Europa. Danmark har allerede støttet Ukraines frihedskrig betragteligt både militært og økonomisk. Med vores nye bidrag til Georgien, er vi med til at styrke sikkerheden ved Europas ydre grænse, siger fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen.

 

Foruden udsendelse af rådgiverbidrag vil støtten udmøntes med udsendelser af mobile træningsteams, afholdelse af kurser og seminarer samt donationer til Georgien, der deler sin nordlige grænse med Rusland, og som er underlagt russisk de facto besatte områder i Sydossetien og Abkhasien.

 

Gennem Freds- og Stabiliseringsfonden vil personel fra Forsvaret, Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen over de næste fire år (2023-2026) bidrage til at styrke Georgiens modstandsdygtighed, afskrækkelse og afvisning af potentiel russisk aggression samt understøtte landets NATO-aspirationer gennem fire-fem udsendte rådgiverbidrag, mobile træningsteams samt materieldonationer.

 

– Krigen i Ukraine har understreget vigtigheden af at sikre suverænitet, fred og stabilitet i landene i regionen. Det gælder blandt andet for Georgien, hvor styrket regional stabilitet er afgørende for at imødegå russiske aggressioner, siger fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen.

 

Budgettet for det nye danske engagement er på 71,4 mio. kr. over fire år.