Troels Lund Poulsen

Foto: Forsvarsministeriet.

Danmark overtager 1. januar 2024 formandskabet i NORDEFCO efter Sverige.

 

Danmark vil under det danske formandskab sætte fokus på fire forsvarspolitiske områder: Fortsat støtte til Ukraine, et øget fokus på udviklingen i sikkerhedssituationen i Arktis, Nordatlanten og Norden, implementering af NORDEFCO’s Vision 2030 samt revision af strukturerne i NORDEFCO.

 

De nordiske lande har en ambition om, at det operative samarbejde skal planlægges i tæt koordination. Derfor arbejdes der på militært niveau på at udvikle fælles nordiske koncepter på områder af fælles interesser. Og med den nye vision for NORDEFCO skal de nordiske lande kunne gennemføre fælles operationer, som komplementerer NATO’s afskrækkelses- og forsvarsprofil.

 

– Det nordiske forsvarssamarbejde i NORDEFCO spiller en vigtig rolle for sikkerheden i vores eget nærområde, som vi samarbejder tæt om med vores nabolande. Med Finlands optagelse i NATO og med Sveriges kommende medlemskab får det nordiske samarbejde både større vægt og betydning. Det er en klar prioritet for både mine nordiske kolleger og den danske regering at sikre fred og stabilitet i regionen, siger forsvarsminister Troels Lund Poulsen.

 

Danmarks formandskab vil have fokus på fortsat støtte til Ukraine både politisk, finansielt og med træning og materiel. Desuden vil der være et større fokus på Arktis og Nordatlanten.

 

Områderne for samarbejde spænder bredt. Sprængningerne af North Stream 1 og 2 og beskadigelsen af Balticconnector mellem Finland og Estland viser tydeligt, er Østersø-området præges af et højere spændingsniveau, hvilket ligeledes drøftes i NORDEFCO-regi. 

 

Fakta

Det nordiske forsvarssamarbejde NORDEFCO (Nordic Defence Cooperation) blev etableret i 2009 og består foruden Danmark af Sverige, Norge, Finland og Island.

 

Formålet med samarbejdet er at styrke medlemsstaternes nationale forsvar samt at understøtte effektive fælles løsninger.