Danmark, Grønland og Færøerne

Danmark, Grønland og Færøerne. Foto: Forsvarsministeriet.

De tre lande er enige om følgende forhold:

 

 • Danmark, Færøerne og Grønland står ved et historisk forsvars- og sikkerhedspolitisk vendepunkt. Ruslands invasion af Ukraine har bragt krig tilbage til Europa med betydelige implikationer for europæisk og transatlantisk sikkerhed.
 • Forsvaret skal bidrage til sikkerheden i Danmark, Færøerne og Grønland i tæt samarbejde med relevante myndigheder med blik for de forskellige sikkerhedspolitiske vilkår, der er i de tre lande, herunder også i Østersøregionen.
 • Målet er, at Arktis og Nordatlanten fortsat skal være et lavspændingsområde, hvor potentielle konflikter løses på fredelig vis. Med dette mål for øje skal Danmark, Færøerne og Grønland samarbejde om at forbedre overvågning og suverænitetshåndhævdelse i regionen samt bidrage til at varetage de allieredes og NATO’s interesser i regionen.
 • De konkrete kapaciteter og initiativer vil i tæt samarbejde mellem den danske regering, Færøernes landsstyre og Grønlands Naalakkersuisut løbende blive besluttet fra efteråret 2023 og frem.
 • Samarbejdet og inddragelsen vil blive drøftet på regelmæssige møder. Der tilstræbes tre årlige møder på ministerniveau til opfølgning og fortsat samarbejde under det kommende forsvarsforlig.
 • Færøsk og grønlandsk deltagelse i relevante internationale forsvarspolitiske fora samt i internationale øvelser drøftes nærmere.

 

Færøerne

 • Færøerne vil aktivt deltage i opretholdelsen af sikkerhed i regionen. Færøernes landsstyre og den danske regering er enige om, at initiativer og tiltag, der understøtter NATO’s afskrækkelsesprofil og minimerer risikoen for utilsigtet eskalering, prioriteres.
 • Det er fortsat en prioritet, at Forsvarets opgaveløsning i og omkring Færøerne, hvor det er muligt, kan kombineres med Færøernes civile beredskab og politiet, i tæt samarbejde med de færøske myndigheder, herunder omkring data- og informationsdeling.
 • Når der skal investeres i forsvarets opgaveløsning i og omkring Færøerne, er det en prioritet, at investeringerne, så vidt muligt, kommer det færøske samfund til gavn. Det kan eksempelvis være gennem tæt samarbejde med myndigheder, virksomheder, industri og forskningsinstitutioner. Konkrete tiltag og initiativer drøftes nærmere mellem Færøernes landsstyre og den danske regering med henblik på at opnå en fælles forståelse af prioriteringer og muligheder.
 • Det er samtidig vigtigt med støtte, rådgivning og gensidig erfaringsudveksling og deling af klassificerede oplysninger i forhold til cyberforsvar og –sikkerhed samt vedrørende hybride trusler.

 

Grønland

 • Når der skal investeres i forhold til forsvarets opgaveløsning i og omkring Grønland, er det fortsat en prioritet, at investeringerne kommer det grønlandske samfund til gavn. Det kan eksempelvis være gennem tæt samarbejde med myndigheder, virksomheder, industri og forskningsinstitutioner, samt ved dual use-installationer og -kapaciteter.
 • Konkrete tiltag og initiativer drøftes nærmere mellem Grønlands Naalakkersuisut og den danske regering med henblik på at opnå en fælles forståelse af prioriteringer og muligheder.
 • Det er centralt, at samfundssikkerheden styrkes, og at det civile samfund også er rustet mod de bredere sikkerhedspolitiske udfordringer. Det indebærer bl.a., at forsvarsområdet fortsat kan bidrage til politiets, beredskabets og de civile myndigheders opgaveløsning i og omkring Grønland ved styrket overvågning af territorium og havområder, fokus på sårbarheder ved kabel- og kommunikationsforhold samt ved udvikling af uddannelser på forsvars- og beredskabsområdet.
 • Det er samtidig vigtigt med tæt samarbejde i forhold til cyberforsvar og –sikkerhed samt vedrørende hybride trusler.

 

Fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen udtaler:

”Jeg glæder mig over, at der er enighed mellem Færøerne, Grønland og Danmark om grundlaget for forhold vedr. Arktis og Nordatlanten i forsvarsforliget. Vi ser et ændret trusselsbillede i Europa, som også har indflydelse på den forsvars- og sikkerhedspolitiske udvikling i Arktis og Nordatlanten. Det har understreget vigtigheden af, at Færøerne, Grønland og Danmark står sammen – til gavn for vores fælles sikkerhed. Jeg ser frem til det fremtidige samarbejde om de konkrete initiativer og kapaciteter til regionen.”

 

Udenrigs- og erhvervsminister Høgni Hoydal udtaler:

”Forsvar og sikkerhed har høj prioritet for Færøerne. Med målet om fortsat fred og stabilitet for øje, skal færøske myndigheder deltage aktivt i samarbejdet om forsvars- og sikkerhedspolitik og være med i alle processer, planer og beslutninger, der kan have relevans for Færøerne. På denne baggrund er jeg godt tilfreds med det fælles grundlag, vi nu er blevet enige om. Jeg vil gerne takke fg. forsvarsminister Troels Lund Poulsen for et godt og konstruktivt samarbejde under hele processen.”

 

Naalakkersuisoq for Udenrigsanliggender, Erhverv og Handel Vivian Motzfeldt udtaler:

”Vi lever i en forandret verden, og det skal vi tilpasse os til. Jeg glæder mig derfor over, at vi er blevet enige om nogle overordnede principper for det fælles grundlag for forsvarsforliget med vore partnere i Kongeriget. Vi skal styrke det civile beredskab i vores samfund, benytte os af dual-use installationer og skabe større robusthed for vore kommunikationsforhold. Vi skal gøre dette på velovervejet vis, således at vi ikke bidrager til risikoen for at trække konflikter fra andre dele af verden hjem til Arktis.”