Forsvarsministerens medalje.

Medarbejdere modtager medaljen for deres indsats med at tilpasse Harpoon-systemet til Ukraines forsvar. Foto: Forsvarsministeriet.

Fire medarbejdere (anonyme af hensyn til deres virke) modtager Forsvarsministerens Medalje for at have ydet en enestående indsats i forbindelse med Danmarks donation af et Harpoon kystforsvarssystem til Ukraine. De fire medarbejdere har med vedholdenhed, hårdt arbejde og en ukuelig evne til at løse tekniske problemstillinger været med til at gøre den strategisk vigtige donation mulig.

 

”Danmark har gennem hele krigen ydet trofast støtte til Ukraine, og vores donationer har med Ukraines og vores allieredes egne ord gjort en stor forskel. Der er én særlig dansk donation til Ukraine, der har haft ekstra stor betydning, nemlig donationen af Harpoon missilsystemet, som jeg talte med Ukraines forsvarsminister om, da jeg besøgte Odesa. Det var bevægende at få førstehåndsberetninger om, hvordan denne danske donation har gjort en forskel”, siger fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen.

 

Forsvarsministerens Medalje uddeles årligt til personer, der har ydet en særligt anerkendelsesværdig eller frygtløs indsats. Årets seks medaljemodtagere fordeler sig på tre indsatser, der på hver deres måde lever op til kriterierne.

 

General og tidligere forsvarschef Jesper Helsø modtager medaljen for sin mangeårige anerkendelsesværdige frivillige indsats på veteranområdet. Jesper Helsø har som formand for Monumentkomitéen ydet en afgørende indsats for etablering af først Monument for Danmarks Internationale Indsats efter 1948 og senest det tilknyttede Informationscenter. Jesper Helsø har med sin indsats gjort det muligt at samle interessenter på tværs af statslige, private og frivillige aktører om arbejdet for danske veteraner.

 

Chefsergent Per Amnitzbøll Rasmussen modtager ligeledes medaljen for sin anerkendelsesværdige og mangeårige frivillige indsats på veteranområdet. Per Amnitzbøll Rasmussen har som formand for FN-Museet med initiativ og vedholdenhed medvirket til at øge museets besøgstal, og museet har nu knap 20.000 besøgende årligt. Per Amnitzbøll Rasmussen yder endvidere en anerkendelsesværdig indsats for udsatte veteraner gennem sit virke i Veteranstøtten.

 

”Både medarbejdere og frivillige på Forsvarsministeriets område udviser hver dag et stort engagement for at sikre alle danskeres tryghed. Mange har udmærket sig ved at yde ekstraordinære indsatser det forgangne år, og valget af medaljemodtagere har derfor været svært. De seks medaljemodtagere er udvalgt for deres forbilledlige indsatser på to meget vigtige områder, og deres indsatser fortjener stor anerkendelse”, siger Troels Lund Poulsen.