Droner ved 1. Brigade

Drone ved 1. Brigade. Foto: Mads Rolf Ahrenskjær.

Etablering af dronekapacitet til brigaden og endelig færdiggørelse af nationalt luftoperationscenter. Det er nogle af de initiativer i indeværende forligsperiode, som bliver forsinkede. Det orienterede fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen forsvarsforligskredsen om her til eftermiddag.

”Når mange projekter med stramme tidsplaner møder Covid-19 og dernæst skal løses sideløbende med den helt afgørende støtte til Ukraine, så vil forsinkelser opstå. Men udfordringer vil også opstå i fremtiden, og det understreger kun vigtigheden af, at vi fremover sikrer en stærk styring og evne til at gennemføre den historisk store opbygning, vi står foran. Det vil jeg gerne sikre, når vi skal forhandle det nye forsvarsforlig på plads”, siger fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen.

Forsvarsforligskredsen orienteres årligt om fremdriften i forligsimplementeringen. Det blev aftalt i forbindelse med forsvarsforliget for 2018-2023.

Flere af de syv nye forsinkelser vedrører alene delmål i initiativerne, hvor størstedelen af effekten opnås på trods af forsinkelserne.

Forsinkelserne skyldes flere faktorer. Først skabte Covid-19 forsinkelser i de globale forsyningskæder, hvilket gav senere leverancer af det militære materiel. Covid-19 vanskelliggjorde ligeledes rekrutteringen og soldaternes uddannelse. Herefter medførte den sikkerhedspolitiske situation, at meget materiel måtte haste-anskaffes til Ukraine sideløbende med implementeringen af forliget. Den sikkerhedspolitiske situation krævede også en række anskaffelser for, at Forsvarets enheder kunne opstilles på kortere beredskaber.

På trods af en forlænget anskaffelsesproces forventer Forsvaret stadigt at modtage materiel til at styrke brigadens dronekapacitet i 2023. Dele af den nødvendige uddannelse og træning kan dog først gennemføres tidligt i det kommende forlig.

”Det første skridt for at gennemføre den kommende historisk store opbygning bliver at skabe et solidt fundament. Derfor præsenterer jeg inden for kort tid afdækningen af udfordringer på Forsvarsministeriets område samt tiltag til at genoprette Forsvarets fundament. Genopretningen betyder, at det bliver muligt at håndtere de forsinkede forligsinitiativer i den kommende forligsperiode”, siger Troels Lund Poulsen.

De syv nye erkendte forsinkelser berører:
  • Styrket dronekapacitet til 1. Brigade
  • Software til Specialoperationshovedkvarteret
  • Enhed, der fører luftenheder under specialoperationer
  • Permanent opbevaringsløsning til det nationale luftoperationscenter
  • Kompetencekort til værnepligtige
  • Få delelementer ift. Forsvarets cybersikkerhed
  • Optimering af lagerfaciliteter