Harpoon

Affyring af missil fra fregatten Esbern Snare. Foto: Forsvaret.

Regeringen lægger i første delaftale under forsvarsforliget op til en styrkelse af rekruttering og fastholdelses-indsatsen. Her foreslår regeringen bl.a. en række konkrete initiativer:

  • Uddannelse af ufaglært personel fra konstabel- og sergentgruppen, der kan ansættes som militære lærlinge med løn.
  • Et styrket bemandingssystem med mere målrettet strategisk styring af personelressourcer.
  • Mobilitetsfremmende tiltag som fx kompensation for fleksibilitet hos medarbejdere.
  • Nedbringelse af den anvendte tid på administration, transport mm. for Hjemmeværnets frivillige til fordel for løsning af operative opgaver.

”Vi står foran en historisk styrkelse af dansk forsvar. En fuldstændig afgørende del af det arbejde bliver en styrket rekruttering, fastholdelse og uddannelse af Forsvarets medarbejdere. Derfor lægger regeringen op til en række konkrete initiativer, der skal sikre, at vi har de rigtige medarbejdere og i tilstrækkeligt antal til fremtidens forsvar. Det er helt afgørende, at vi får opbygget den robusthed i organisationen, inden vi kan geare op som ønsket med mange nye materielanskaffelser”, siger forsvarsminister, Troels Lund Poulsen.

 

Udgifter for de samlede tiltag på rekrutterings-, fastholdelses- og uddannelsesområdet forventes i forbindelse med første delaftale at udgøre ca. 3,5 mia. kr. Der vil også blive forhandlet om HR-initiativer i kommende delaftaler.

 

Styrkelsen af Forsvaret forudsætter, at Forsvarsministeriets koncern er rustet til at løfte de opgaver, der følger med forsvarsforliget. Der lægges i delaftalen derfor også op til at ansætte flere medarbejdere i Forsvarsministeriets støttende styrelser til fx at drive rekrutteringsindsatsen og materielanskaffelser.

 

For at sikre kontinuiteten på forsvarsområdet lægges endvidere op til at videreføre en række tilskud og initiativer på Forsvarsministeriets område.

 

Luftforsvar til Hæren og våben til Søværnet

I første delaftale lægges desuden op til investeringer i militære kapaciteter for ca. 6,5 mia. kr., hvor meget kortrækkende luftværn til Hærens brigade er blandt de centrale initiativer. Luftværnsenheder til brigaden skal sikre bedre beskyttelse af en enhederne mod lufttrusler.

 

Regeringen lægger desuden op til investeringer i nærluftforsvars­missiler og torpedoer til Søværnet. Nærluftforsvarsmissiler er det primære virkemiddel mod indkomne missiler og fjendtlige droner og indgår typisk i et samlet luftforsvarssystem, mens torpedoer er den mest effektive måde at bekæmpe ubåde på.

 

”Med initiativerne går vi nu i gang med at udmønte de midler, som regeringen sammen med Folketingets partier har afsat til at styrke dansk forsvar. Luftforsvar til Søværnet og Hæren skal bidrage til en højere grad af efterlevelse af udvalgte NATO-styrkemål. Det er vigtige første skridt i det forsvarsforlig, der skal ruste Forsvaret til fremtiden”, siger forsvarsminister Troels Lund Poulsen.

 

I alt foreslår regeringen, at der afsættes ca. 13 mia. kroner til udmøntning af første delaftale.

 

Fakta

  • Regeringens oplæg til investeringer i luftforsvar og ammunition er et led i første delaftale af forsvarsforliget 2024-2033, som regeringen har indgået med et bredt flertal i Folketinget.
  • Første delaftale rummer desuden initiativer til at styrke rekruttering, fastholdelse og uddannelse for Forsvarets medarbejdere med en række, konkrete forslag.