forsvarsministre fra 12 nordeuropæiske lande mødes i Warszawa.

Foto: Forsvarsministeriet.

På dagsordenen er derfor bl.a. forberedelse af topmødet i Vilnius, situationen i Ukraine samt sikkerhedssituationen i Nordøsteuropa.

 

Troels Lund Poulsen udtaler: ”Jeg er glad for at mødes med de andre nordeuropæiske lande i dag. Vi har en række fælles interesser og udfordringer, som vi kan drøfte i fællesskab. I Warszawa skal vi blandt andet drøfte forberedelsen af NATO-topmødet i Vilnius. Det er vigtige emner for Danmark, og jeg ser frem til drøftelserne med mine kolleger her.”

 

Northern Group er et nordeuropæisk, uformelt koordinationsforum bestående af Storbritannien, Tyskland, Nederlandene, Polen, Estland, Letland, Litauen, Island, Norge, Sverige, Finland og Danmark.

 

Northern Group har siden 2010 været anvendt til uformelle drøftelser af aktuelle sikkerheds- og forsvarspolitiske emner og giver således anledning til at drøfte aktuelle dagsordener forud for eksempelvis NATO-møder.  

 

Polen er i andet halvår af 2023 formand for Northern Group. Det aktuelle ministermøde afholdes derfor i Warszawa.