Forsvarsministeriet

Forsvarsministeriet.

I beretningerne retter Rigsrevisionen kritik af Forsvarsministeriets styring af opbygningen af en brigade og økonomistyring af forligsmidler i forbindelse med forsvarsforlig 2018-2023.

 

Rigsrevisionen konkluderer, at Forsvarsministeriet ikke har sikret en effektiv styring af brigaden, samt at Forsvarsministeries økonomistyring ikke giver gennemsigtighed i anvendelsen af forligsmidler.

 

Forsvarsministeriet tager Rigsrevisionens kritik til efterretning og vil følge op på den som en del af det kommende forsvarsforlig. Forsvarsministeriet er optaget af at udvikle og styrke ministerområdets tværgående styring, planlægning og implementering af politiske målsætninger i kommende forsvarsforlig.

 

Forsvarsministeriet anerkender, at styringen og afrapporteringen af Forsvarets opbygning af brigaden kan og skal styrkes, da de konstaterede udfordringer i implementeringen med fordel kunne være blevet erkendt tidligere i forligsperiode.

 

Forsvarsministeriet bemærker endvidere, at det er i overensstemmelse med det politisk aftalte i forsvarsforlig 2018-2023 og de statslige bevillingsregler, at der ikke særskilt er foretaget økonomisk opfølgning på forligsmidlerne.

 

Spørgsmål vedrørende ministerområdets forligsstyring kan rettes til Forsvarsministeriets departement.