Unge i beredskabet

Unge i Beredskabet er en landsorganisation, der siden 2015 har samlet og varetaget arbejdet med ungdomsbrandkorps. Projektet har en unik pædagogisk strategi, hvor fællesskab og inklusion er i fokus.

 

Dette giver de unge brandkadetter kompetencerne til at kunne indgå i redningsberedskabet og til at blive gode samfundsborgere.

 

Denne strategi har haft stor succes og bidrager til, at mange kadetter efterfølgende vælger en karriere i redningsberedskabet, Forsvaret, Hjemmeværnet eller Politiet.

 

Projektet har også bidraget til at skabe en større diversitet i redningsberedskabet, i form af en stor andel unge kvindelige brandkadetter og kadetter med anden etnisk herkomst end dansk.

 

Projektet hjælper også unge med udfordringer med at finde et fællesskab, udvikle nye kompetencer og anvende disse til gavn for dem selv og samfundet.  

 

De personer, som indgår i projektet, lægger en stor indsats i arbejdet. En indsats, der blev fremhævet, da de frivillige instruktører i Unge i Beredskabet vandt Forsvarsministeriets Frivilligpris 2021.

 

Unge i Beredskabet har i perioden 2015-2023 været finansielt støttet af Forsvarsministeriet og VELUX-fonden med 2 mio. kr. årligt. Denne støtte har været central for, at projektets mange aktiviteter kunne gennemføres.

 

Forsvarsministeriet vil gerne takke VELUX-fonden for den store støtte fonden har givet til projektet. Støtten stod dog til at udløbe i 2023, men nu har Forsvarsministeriet besluttet at øge og forlænge støtten.

 

Forsvarsministeriet ser frem til at støtte Unge i Beredskabets vigtige arbejde i de kommende år.