Forsvarsministeriet

Forsvarsministeriet.

Forsvarsministeriet noterer sig, at Rigsrevisionen overordnet vurderer, at ministeriets regnskab er retvisende, og at revisionen ikke har givet anledning til forbehold for regnskabets rigtighed.

 

Rigsrevisionen konstaterer derudover, at Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES) har haft en mangelfuld håndtering af bestemte fakturaforløb, hvilket har medført, at visse leverandører ikke har fået deres betalinger til tiden, og at FES har haft unødvendige udgifter til morarenter og rykkergebyrer.

 

”Det er positivt, at Rigsrevisionen i beretningen om statsregnskabet vurderer, at Forsvarsministeriet har leveret et retvisende regnskab for 2022. Sådan skal det selvfølgelig være. Men til gengæld er det ikke tilfredsstillende, at der er fakturaforløb i FES, der ikke er håndteret korrekt. Det har været til gene for leverandører og har betydet, at der er tilskrevet morarenter. FES skal naturligvis på lige fod med andre statslige institutioner betale leverandører til tiden”, siger forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen.

 

I beretningen fremhæves tre konkrete sager, hvor revisionen i den alvorligste sag har fundet høje morarentebetalinger og rykkere til en værdi af ca. 1 mio. kr.

 

FES er i gang med at løse disse forhold og har oplyst, at styrelsen har fået afsluttet forløbet i den alvorligste af sagerne, hvor indkøbene der strækker tilbage til 2019. Sagen er afdækket nærmere i forlængelse af revisionen og denne sag lukkes med en samlet morarentebetaling på ca. 2,1 mio. kr., hvoraf den resterende del vil blive udgiftsført på regnskabet for 2023.

 

FES har etableret et Center for Indkøb i styrelsen samtidig med, at der er tilført flere ressourcer til indkøbsområdet. Disse tiltag skal gerne sikre, at denne slags sager ikke gentager sig.

 

Forsvarsministeriet igangsatte i foråret 2023 en større konsulentopgave med henblik på at risikovurdere væsentlige finansielle processer og modenhedsvurdere tidligere tiltag på indkøbsområdet. Opgavens konklusion har været, at ministeriets indsats har løftet modenheden af indkøbsområdet og skabt et solidt grundlag for den videre udvikling af kontrolmiljøet.

 

Forsvarsministeriet vil bl.a. på baggrund af revisionshusets anbefalinger arbejde videre med styrkelsen af kontrolmiljøet.