Fra NATO-topmøde februar 2022. Foto: Nato.

Foto fra tidligere topmøde i NATO's hovedkvarter. Foto: NATO.

Forsinkelser og en grundlæggende kritik af Danmarks forsvarsplanlægning på grund af manglende investeringer. Det er nogle af konklusionerne i NATO’s Capability Review 2022, som forsvarsordførerne i dag har modtaget en teknisk gennemgang af.

 

”Regering har foreslået, at vi fremrykker indfasningen af det varige løft af udgifterne til forsvar og sikkerhed, så vi tidligere kan leve op til NATO’s målsætninger. Det fordrer åbenhed i den offentlige debat som led i forberedelsen af et nyt forsvarsforlig. Det betyder meget for regeringen, og jeg har på den baggrund afholdt en teknisk gennemgang af rapportens indhold for forsvarsordførerne” siger forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen.


NATO vurderer hvert andet år Danmarks efterlevelse af NATO’s styrkemål til Danmark. Det skete senest i oktober 2022.

 

Rapportens overordnede budskaber

NATO’s evaluering er grundlæggende kritisk over for Danmark, idet rapporten fremhæver en række uoverensstemmelser mellem Danmarks og NATO’s forsvarsplanlægning. Rapporten fremhæver flere områder, hvor der er behov for yderligere investeringer i Forsvaret og en bedre efterlevelse i forhold til NATO’s forsvarsplanlægning.

 

  • På det land- og sømilitære område fremhæver rapporten flere forsinkelser og manglende militære kapaciteter.
  • På det luftmilitære område peger rapporten på enkelte fremskridt, men påpeger samtidig manglende planer og investeringer for efterlevelse af konkrete styrkemål.

 

Forsvarsministeriet vurderer, at rapporten samlet set giver Danmark en let forbedret evaluering i forhold til rapporten fra 2020. Det skyldes især beslutninger, som er truffet siden 2020, herunder vedrørende anskaffelse af nye kapaciteter samt stigning i forsvarsudgifter. Rapporten understreger, at stigningen i forsvarsudgifterne bør accelereres, hvis Danmark skal kunne implementere alle NATO’s styrkemål.

 

En afvejning af åbenhed og sikkerhed

Danmark er et af ganske få NATO-lande, som tidligere har offentliggjort rapporten. I lyset af den aktuelle, sikkerhedspolitiske situation og Ruslands aggression har Forsvarets Efterretningstjeneste vurderet, at evalueringsrapporten ikke bør offentliggøres i sin helhed, da den indeholder oplysninger om Danmarks militære evne.

 

”Jeg følger naturligvis Forsvarets Efterretningstjenestes anbefaling om ikke at offentliggøre følsomme oplysninger, som kan være til nytte for fremmede magter. Vi skal ikke være naive. Der er tale om en følsom analyse af det danske forsvar, som peger på vores sårbarheder. Men indenfor de rammer skal vi også være åbne om Forsvarets udfordringer – både blandt partierne på Christiansborg og i offentligheden”, siger forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen.

 

NATO’s rapport er udarbejdet før regeringens udmelding i regeringsgrundlaget om at fremrykke indfasningen af det varige løft af udgifter til forsvar og sikkerhed til 2 pct. af BNP til 2030.